Sundhedsplejen i Varde Kommune - 1 fast stilling

Ansøgningsfrist: 
21-06-2021
Tiltrækkes du af tidlig indsats, faglig udvikling, indflydelse og ikke mindst en fantastisk kollegagruppe? Så er Sundhedsplejen i Varde stedet for dig.

1 fast sundhedsplejerskestilling er ledig pr. 1. august 2021 eller snarest derefter. Der er tale om en kombineret stilling og den ugentlige arbejdstid er 32-37 t/uge efter aftale.

Sundhedsplejen er opdelt i 3 distrikter, men alle med fast base på Lerpøthus i Varde. Organisatorisk er vi forankret i Børn og Familie. Sammen er vi optaget af at give alle børn, unge og familier sundhedspleje af høj kvalitet.

Sundhedsplejen i Varde Kommune satser på tidlig indsats, der indebærer sundhedsfremmende og forebyggende tiltag allerede fra graviditeten. Vi har særlig fokus på den tidlige tilknytning og ADBB-screening tilbydes alle, ligesom COS-P afprøves som mulig fremtidig indsats.

Vi er 16 sundhedsplejersker, der lægger vægt på høj faglighed og udvikling. Vi er præget af hjælpsomhed, engagement, nysgerrighed og humor, og vi glæder os rigtig meget til at tage imod vores kommende nye kollega.

Om dig:
 • Du er uddannet sundhedsplejerske, og har relevant erfaring med i bagagen
 • Du er faglig kompetent og udviklingsorienteret
 • Du har en positiv tilgang, og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er ansvarsbevidst og vil bidrage til arbejdsglæden, som vi mener, er en drivende kraft.
 • Du er fleksibel og åben overfor nye udfordringer.
 • Du forstår at arbejde selvstændigt som selvtilrettelæggende, samtidig med at du er holdspiller.

Vi kan blandt andet tilbyde:
 • En arbejdsplads med høj faglighed
 • Introduktionsprogram med mentorordning
 • Fast faglig sparring og fast supervision
 • En arbejdsplads, hvor vi har meget stor fokus på et godt arbejdsmiljø.
 • 4-5 hjemmebesøg samt 2 konsultationer til alle nyfødte, og derudover graviditetsbesøg til alle førstegangsforældre samt særligt udsatte.
 • Obligatoriske ind- og udskolingsundersøgelser i 0. og 8. klasse, og derudover ser vi også alle skolebørn i 1., 3. og 5. klasse.
 • Et fagligt spændende og alsidigt job, hvor du selv får mulighed for at præge udviklingen. Vi favner bredt: Lige nu arbejder vi bl.a. med udvikling af sundhedsplejens indsats i forhold til de allermest sårbare. Vi er også i gang med udvikling af overvægtsindsats for førskolebørn, ligesom vi deltager i projekt ”Amning – en god start sammen.”
 • Vi er i 2020-21 med i Sundhedsstyrelsens satspuljeprojekt omkring ”Flere sundhedsplejebesøg til familier i udsatte positioner og i dagtilbud.” I den forbindelse tilbyder vi 1½ og 3 års besøg til familier i udsatte positioner, og arbejder for bedre overgange og udbygget samarbejde med dagtilbud.
 • Vi har stor fokus på faglig udvikling og relevant efteruddannelse. Vi kan bl.a. nævne: IBCLC, småbørnskonsulent-uddannelsen, MarteMeo, ADBB og COS-P. I første omgang vil du blive tilbudt ADBB certificering.

Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om Sundhedsplejen i Varde Kommune, og glæder os rigtig meget til at høre fra dig.

Indhent meget gerne flere oplysninger hos Leder af Sundhedsplejen Annette Pedersen telefon 2426 8454.

Løn ifølge overenskomst.
Der indhentes børne- og straffeattest.

Send din ansøgning med CV og bilag senest mandag den 21. juni 2021 kl. 10:00.
Samtaler forventes afholdt i uge 25.

 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!