Socialsygeplejerske og SSA til Social og Handicap Myndighed

Ansøgningsfrist: 
15-04-2020
Er du uddannet sygeplejerske eller social og sundhedsassistent og er du vild med at samarbejde med udsatte borgere indenfor det specialiserede voksenområde. Så skal du måske læse videre!

Vi kommer til at mangle en SSA med opgaver indenfor Servicelovens § 83 og § 85 og en sygeplejerske med blandede opgaver herunder sygeplejeopgaver.

Varde kommune har fået tilsagn om økonomisk tilskud fra Socialstyrelsen https://socialstyrelsen.dk/puljer-og-tilskud/puljer/alle-puljer/15.75.06.10_4
Projektperioden er fra d. 1.05.2020-30.09.2022.

Varde kommune har et godt opsøgende netværk og medarbejdere som brænder for at kunne hjælpe og støtte den del af borgerne som ikke altid selv presser på for at få den rette hjælp.
I projektet får vi yderligere mulighed for at dyrke et overordnet ønske om ”Lighed i Sundhed” og det er her du kommer ind i billedet.

Projektet er endnu ikke færdigt beskrevet men de overordnede linjer er trykt.

Det vi er sikre på er:
Du kan blive en af de 4 ansatte i teamet, bestående af socialrådgivere, støttekontaktperson, omsorgsmedarbejder og sundhedsfagligt personale. Til sammen danner I den daglige baggrund for indsatsen i samarbejde med den enkelte borger.

Målgruppen er udvalgt til at være kvinder og mænd i alderen 25+ år som har komplekse udfordringer.

Planen er at teamet skal udgøre kontakten med kommunen og dermed i fællesskab skal støtte/løse de udfordringer som opstår i og omkring borgerens liv. Alt sammen i tæt samarbejde med andre afdelinger i kommunen, men væsentligst af alt med borgeren som dirigent i eget liv!

Et af kravene i projektet er at der skal arbejdes med udvikling af ” En helhedsorienteret plan”, hvilket vil sige at alle borgerens kontaktflader og aftaler ind i kommunen skal samles i en plan, så borgeren ikke skal forholde sig til flere planer.

Eftersom opstartsfasen i projektet kommer til at være fyldt med usikkerheder og endnu ikke besluttede arbejdsgange, er det yderst vigtigt at du kan rumme og trives i en sådan proces. Du vil naturligvis sammen med dine kolleger blive støttet af projektleder, leder og Socialstyrelsen. Vi kommer til at skabe vores platform/arbejdsform som tiden går.

Det betyder også at du bliver en del af en spændende udviklingsproces som kan være retningsgivende for hvorledes kommunerne i fremtiden skal arbejde med borgere med komplekse problemstillinger og mange kontakter ind i kommunen.

Teamet vil have sin gang ude i ”felten” men være koblet på Social og Handicap Myndighed. Denne kobling betyder at beslutninger om særlige indsatser for borgeren kan træffes i det tempo der er behov.  

Teamet vil have en centralbeliggende lejlighed til rådighed hvor der for dit vedkommende kan være base for evt. behandling, samtaler eller omsorgspleje. Der vil være en del koordinering og kontakter sammen med borgere i forhold til praktiserende læger, Regionen og Lokal psykiatrien.

En del af vores filosofi er at samle på gode oplevelser sammen med borgerne. Derfor har vi også valgt at en del af de aktiviteter som skal foregå i teamet med borgerne eks. kan være fisketure, igangsættelse og deltagelse i motionsaktiviteter, kanoture og andre oplevelser i vores kommunes smukke natur og helt i kommunens ånd:
Vi i Naturen!
 
Vi lægger vægt på, at du er en udadvendt person, med høj faglighed og særlig interesse i udsatte borgeres sundhed og trivsel. Du skal ikke være bange for at opgaveglide ind i dine kollegers fagområder og dermed ikke være bekymret eller for stolt til tage del i en omgang hovedrengøring hvis der er behov for det. Derudover skal du være i stand til at dokumentere dit arbejde og samtidigt kunne beskrive tydelige arbejdsgange til brug i både projektet og fremtiden.

Kørekort er nødvendigt, da Varde kommune er geografisk stor, samt en del af vores borgere bor i oplandet af Varde kommune. Vi har dog kommunebiler til rådighed ved tjenestekørsel.

Vi kan tilbyde, gode kollegaer, en afvekslende hverdag, selvstændige opgaver, højt humør og ikke mindst fleksibel arbejdstid(flekstid) og gode kantineforhold. 

Stillingerne:
37 timers SSA med opgaver indenfor Servicelovens § 83 og § 85.
30 timers SSA eller sygeplejerske.
Arbejdstiden ligger på hverdage mellem kl. 7.00-17.00, dvs. at der i perioder kan være flydende overlap mellem kollegerne ved behov.
For begge stillinger gælder det at du gerne skulle kunne starte så hurtigt som muligt.
 
Ønsker du at høre mere om hvorfor det er godt at arbejde i Varde kommune og hvad vi forventer af opgaverne i projektet, kontakt afdelingsleder Liselotte Santarelli på 2158 9889 eller send en mail til sant@varde.dk.        
  
Der er ansøgningsfrist d. 15.04 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21.04.2020

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn.

Social og Handicap, Varde Kommune opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge de ledige stillinger.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.