Socialrådgiver til Social og Handicap Myndighed

Ansøgningsfrist: 
10-08-2020
Vi har brug for en ny kollega til Social og Handicap Myndighed som kan håndtere både handicap og psykiatrisager samt ser sig selv som en samarbejdende myndighedsperson.
 
Vores værdier er: Ordentlighed, Værdiskabende og Stærk - og det er også grundværdier for dig.
 
Vores målgrupper er voksne, med betydelig og varigt nedsat fysisk, psykisk funktionsevne, en indgribende kronisk og/eller langvarig lidelse. Vi er inddelt i mindre grupper: En psykiatrigruppe, en handicapgruppe og et projekt for særlige udsatte borgere.

Din rolle er som myndighedsrådgiver, hvor du blandt andet bevilliger inden for servicelovens §§ 82, 84, 85, 97, 98, 103, 104, 107 og § 108. Vi benytter os af Voksenudredningsmetoden i alle vores sager og stiller høje krav til fagligheden i sagerne.
  
Vi lægger vægt på, at du er uddannet socialrådgiver/socialformidler og gerne har erfaring inden for voksenhandicap/psykiatri området og/eller har lyst til at arbejde inden for området.

Du skal kunne lide at være i kontakt med både borgere, deres pårørende og det professionelle netværk omkring borgeren og samtidigt være garant for høj kvalitet i sagerne.

Endvidere forventer vi en glad kollega, som forstår at være en del af en politisk ledet arbejdsplads, har humoristisk sans, og som har lyst til at dele ud af sine kompetencer og erfaringer, indgå i gode faglige drøftelser, samt er fleksibel og aldrig siger ”plejer”. Vi arbejder en del på tværs af kommunens afdelinger med borgeren som centrum, så du skal kunne fungere blandt andre faggrupper og spille ind med din faglighed.

Du forventes at have gode formidlingsevner, både mundtligt og på skrift.

Kørekort er nødvendig, da Varde Kommune er geografisk stor, samt en del af vores borgere bor i tilbud, uden for kommunen. Varde kommune har kommunebiler til rådighed ved tjenestekørsel.

Vi kan tilbyde, gode kollegaer, en afvekslende hverdag, selvstændige opgaver, højt humør og ikke mindst fleksibel arbejdstid(flekstid) og gode kantineforhold. 
 
Vi er en spændende og travl arbejdsplads, hvor to dage sjældent er ens. Vi lægger vægt på, at der både blandt kollegaer og ledelse er opbakning i forhold til de komplekse opgaver, som hverdagen byder på. 

Du vil blive mødt af en gruppe af dygtige kolleger, som med glæde vil hjælpe dig i gang i afdelingen. 

Der vil ligeledes blive udarbejdet et introprogram til dig, der skal sikre, at du bliver introduceret til, hvordan vi arbejder i Social og Handicap Myndighed samt introduktion til vores interne samarbejdspartnere.

Stillingen: 35 timer, fast stilling med start hurtigst muligt.

Vi kommer muligvis i den situation at vi også får et kortere vikariat ledigt i løbet af eftersommeren 2020, så skriv gerne i din ansøgning, hvis du også kunne være interesseret i at søge et vikariat.

Ønsker du at høre mere om hvorfor det er godt at arbejde i Varde Kommune, så kan du ringe til afdelingsleder Liselotte Santarelli på 2158 9889 eller send en mail til sant@varde.dk.        
  
Der er ansøgningsfrist d. 10.08.2020 og ansættelsessamtaler afholdes d. 14.08.2020

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med udgangspunkt i Ny Løn.

Social og Handicap, Varde Kommune opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge den ledige stilling.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.