Samstyrken søger SSA til Afd. Kirkegade i Oksbøl. Vil du være en del af et fagligt fællesskab, som vægter team-ånd og samarbejde højt?

Ansøgningsfrist: 
19-08-2021
Samstyrken Kirkegade er et botilbud, som til dagligt danner ramme for 10 beboere i alderen 18-65 år med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Som kollega
Ser vi gerne: At du vægter holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde. At du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger - også når der er uenighed. Vi forventer, at du er bevidst om egne værdier og grænser, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer. At du ser det som en faglig udfordring at arbejde med struktur og tydelighed.

Teamarbejde
Vi arbejder tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder. Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag. Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i organisationen. Her er gode muligheder for faglig udvikling og uddannelse.
Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt - vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret - vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende - vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk - vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning

Arbejdstid
34 timer fordelt på dag-, aften- og weekendarbejde.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 9 – 12 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk
Ansøgningsfrist: Den 19. august 2021.
Vi forventer at afholde samtaler den 26. august 2021.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!