Projektleder til Ejendomscentret

Ansøgningsfrist: 
21-03-2021
Ejendomscentret i Varde Kommune har rigtig travlt og søger derfor en erfaren bygherrerådgiver/projektleder i tidsbegrænset stilling med kendskab til det byggefaglige område, der med stort engagement har lyst til at være med til at lede spændende mindre og større byggeprojekter.

Ejendomscentret varetager opgaver som:
 • Administration, drift og vedligehold af Varde Kommunes samlede ejendomsportefølje, der består af ca. 280.000 m² bygninger fordelt på skoler, daginstitutioner, plejeinstitutioner, administrationsbygninger, erhvervsbygninger mv.
 • Udvikling og fastholdelse af en optimeret og effektiv portefølje af ejendomme, boliger, bygværker og arealer i samspil med de øvrige områder i Varde Kommune
 • Køb og salg af byggegrunde og bygninger
 • Byggemodning af nye udstykninger
 • Bygherrerådgivning samt udarbejdelse af udbudsmateriale til større byggeprojekter
 • Administration af kommunens rottehandleplan
 • Administration og drift af to rådhuskantiner
 • Kontraktansvarlig for rengøring på kommunens institutioner

Vi er en organisation med 17 medarbejdere i administrationen og 55 servicemedarbejdere med indmødested på de kommunale institutioner. Servicemedarbejderne har bl.a. ansvaret for den daglige drift af bygningerne. Vi er i gang med at opbygge Ejendomscentret, da den i sin nuværende form er en ny organisation med kun ét år på bagen.

Dine primære arbejdsopgaver vil alt efter dine kvalifikation bl.a. være:
 • Projektledelse af konkrete projekter i samarbejde med brugere samt kollegerne i driften og i administrationen
 • Styre rådgiverne, fremdriften samt projekternes samlede økonomi
 • Gennemførelse af bygningssyn
 • Deltage i udviklingen af projektleder/ bygherrerollen i Ejendomscentret

Herudover vil der blandt andet være opgaver, der relaterer til kommunens ejendomsstrategi, hvor der skal arbejdes med at opnå en optimal og multifunktionel anvendelse af kommunens ejendomme. Det forudsætter, at du er god til at indgå i dialog med borgere, brugere og i samarbejde med den øvrige administration vil være med til at optimere anvendelsen af kommunens bygningsmasse og flytning af aktiviteter.    
    
Du skal være god til at samarbejde, kunne arbejde projektbaseret og tværorganisatorisk og du skal være med til at føre de politiske beslutninger til måls.

Om dig
Vi forestiller os, at du eksempelvis har følgende kvalifikationer:
 • Kan kommunikere og inddrage rettidigt og effektivt med de rigtige værktøjer i den givne situation, såvel mundtligt som skriftligt
 • Motiveres af både mindre opgaver samt komplekse tværgående projekter. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være robust også når tingene går stærkt og du er under pres.
 • Har erfaring med planlægning og gennemførelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, herunder varetagelse af udbuds- og udførelsesprocessen.
 • Naturlig tilgang til og interesse for IT - herunder relevante fagprogrammer som fx Autocad, Revit, Excel, byggestyringsværktøjer etc.
 • God forståelse for alle byggeriets faser
 • Godt kendskab til byggeriets aftalegrundlag – ABR18 og AB18
 • Overordnet kendskab til bygningsreglementet og tilbudslovgivningen
 • Muligvis erfaring med BIM/IKT
 • Gerne erfaring med DGNB / bæredygtighed
 • Er engageret, uhøjtidelig og i godt humør – åben og udadvendt uden at miste fokus
 • Uddannelse som fx bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller tilsvarende

Vi tilbyder:
 • En spændende og udfordrende fuldtidsstilling i et travlt arbejdsklima
 • Stillingen er tidsbegrænset til 2 år
 • Mulighed for at arbejde med mange forskelligartede opgaver
 • Dygtige kolleger at sparre og samarbejde med
 • En ledelse og kolleger, der brænder for deres opgaver
 • Plads til humor og socialt fællesskab

Du bliver ansat på overenskomstmæssige vilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ejendomscentret holder til på Bytoften 2, 6800 Varde.

Vil du vide mere om stillingen, kan du kontakte leder af Ejendomscentret Susanne Fast på tlf. 2465 5360/ mail: sufa@varde.dk eller fagkoordinator Brian Skytte Laursen på tlf. 2051 9938/ mail: brsl@varde.dk

Ansøgningsfrist er den 21. marts 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 25. marts. Ansættelse hurtigst muligt efter aftale.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.