Pædagog søges til Daginstitutionen Skovmusen

Ansøgningsfrist: 
01-10-2020
Børnehaveafdelingen i Daginstitutionen Skovmusen, afdeling i Dagtilbuddet Vest søger en pædagog på 37 timer pr. uge pr. 1. november 2020 of frem til den 15. august 2021.

Dagtilbuddet Vest består af fire afdelinger; Svalehuset i Janderup, Outrup Børnehave, Skovmusen i Oksbøl og Mælkevejen i Nr. Nebel. Dagtilbuddet Vest har en overordnet dagtilbudsleder og en dagligleder i hver afdeling. Ansættelsen er i Dagtilbuddet Vest med stillested i én af afdelingerne. Som pædagog refererer du i hverdagen direkte til den daglige leder.

Fokuspunkter i Dagtilbuddet Vest:
Vi er et dagtilbud, der i vores pædagogiske praksis tager afsæt i den nyeste forskningsbaserede viden om udviklingsstøttende kontakt. Som en del af Varde Kommunes dagtilbudsområde arbejder vi målrettet med implementeringen af den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi vægter det gode arbejdsmiljø med åbenhed, ansvarlighed, nysgerrighed, fleksibilitet og medansvaret for den gode stemning.

Særligt for Skovmusen
Vi er en faglig kompetent og engageret personalegruppe, der lægger vægt på en kontinuerlig udvikling af vores faglige kompetencer i forhold til at tilbyde et anerkendende, spændende og stimulerende læringsmiljø for alle børn. Vi lægger vægt på åbenhed, ærlighed og den gode stemning i samarbejdet.

Skovmusen er en aldersintegreret skov-og natur børnehave med børn i alderen 0-6 år og er fordelt på 2 matrikler. Skovmusen tilhører de 0-5 årige og Skovhytten er forbeholdt førskolebørnene det sidste år i deres børnehaveliv. Vi har mulighed for at gøre brug af lokaler på Samuelsgården samt gymnastiksalen på Blåvandshuks skole.

Vi er kendetegnede ved at have fokus på et aktivt udeliv, glæde og humor i samværet, givtige fællesskaber, tydelig og troværdig kommunikation.

Udelivet er højt prioriteret. Vi er omgivet af fantastiske omgivelser som skov, sø, eng og mark og vores legeplads med mudder, vand, huler, jordvold, klatretræer m.m. bliver brugt dagligt. Naturen er for os et enestående læringsrum, som kalder på børns bevægelser og sanser. Vi følger de 4 årstider og alt hvad naturen byder på af uforudsigelige oplevelser og som udgangspunkt er hver dag en “turdag”.

Vi arbejder i aldersopdelte grupper i børnehaveafdelingen og har dagligt gruppetid fra kl. 9.30 - 14.00. I vuggestuen arbejdes i mindre grupper og gruppetiden er fra kl. 9.00 – 11.00.  

Skovmusen har mange tilbagevendende begivenheder og traditioner som cykelture, koloni, høstcafe, arbejdsdage m.m., hvilket har stor værdi for børn, forældre og personalet.

Vi har fokus på kvaliteten i samværet/relationen fremfor produkt og kvantitet.

Vi vægter fleksibilitet og spontanitet meget højt.

I forhold til udviklingsforløbet “Demokrati i børnehøjde” er vi optaget af en praktisk filosofisk tilgang til børnene og hinanden.

Vi har følgende forventninger til dig som pædagog:
 • Du arbejder og kommunikerer ud fra en anerkendende tilgang
 • Du tager ansvar for relationen med det enkelte barn
 • Du har viden om udviklingsstøttende kontakt og tilknytning
 • Du har evt. erfaring med målgruppen 02 år
 • Du tager ansvar for at skabe tillid og åbenhed i forældresamarbejdet
 • Du kan tage tydeligt og anerkendende lederskab for mindre og større børnegrupper
 • Du vægter børneperspektivet som grundlæggende for rammerne for leg samt de planlagte og spontane tiltag
 • Du er indstillet på at arbejde systematisk med didaktik; planlægge, igangsætte, gennemføre og evaluere de pædagogiske tiltag
 • Du kan give og modtage feedback for at yde den bedste kvalitet i forhold til kerneopgaven
 • Du er indstillet på at bruge uderummet som et særligt læringsmiljø hele dagen
 • Du er nysgerrig, udforskende og har mod til at afprøve nye tiltag
 • Du er humoristisk, spontan og bidrager til en sjov hverdag
 • Du har gode itkompetencer og i skriftlig formidling
 • Du er fleksibel i forhold til arbejdstiden

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte Daginstitutionen Skovmusen på tlf. nr. 75 27 28 47/ 53 61 11 04 – spørg efter daglig leder Hanne Sandholm. Du er også velkommen til at kontakt dagtilbudsleder Marianne Morsing Hansen på tlf. nr. 50 70 28 62.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. oktober 2020 og der afholdes ansættelsessamtaler fredag den 9. oktober 2020.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst med BUPL.
Send din ansøgning via nedenstående link.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.