Nordenskov-Næsbjerg Skole søger to udskolingslærere til afdeling Næsbjerg

Ansøgningsfrist: 
28-05-2021
Da vi mangler nye kolleger i vores udskolingsteam, søger vi to lærere med start 01.08.2021 – gerne før, hvis muligt.
 
Om Nordenskov-Næsbjerg Skole:
Vi har siden 01.08.18 været én skole på to matrikler, beliggende i hhv. Nordenskov og Næsbjerg – ca. 10 minutters kørsel fra Varde og kun ca. 20 minutter fra Esbjerg.
Vi har samlet set tæt på 430 elever fordelt fra 0. til 9. årgang. På afd. Nordenskov på 0.-6. årgang og på afd. Næsbjerg på 0.-9. årgang. Derudover har vi på afd. Næsbjerg en taleafdeling for børn i 4-9 års alderen med sprog- og talevanskeligheder.  På begge matrikler er der SFO- og Juniorklubtilbud.

Samlet er vi ca. 50 lærere og pædagoger samt et ledelsesteam og administrativt personale. Vi arbejder teambaseret i klasse-, fag- og afdelingsteams.
 
Du skal kunne se dig selv i følgende:
 • Har en anerkendende tilgang til eleverne og gode relationelle kompetencer
 • Er udviklingsorienteret, forandringsparat, stabil, robust og fleksibel
 • Kan byde ind med nogle af følgende fag: matematik, dansk, idræt, engelsk og geografi (suppleret med øvrige udskolingsfag)
 • Brænder for at arbejde med eleverne i udskolingen
 • Har øje for de mangfoldige muligheder, der er i den varierede og alsidige skoledag
 • Er åben og ærlig i din tilgang og har lyst til udfordringer
 • Er holdspiller og ønsker at bidrage aktivt til det gode teamsamarbejde i afdelingen

Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads:
 • Hvor værdierne er udvikling, samarbejde, trivsel og faglighed
 • Med gode kolleger og en god og uformel omgangstone
 • Med glade elever og god forældreopbakning
 • Med en udviklingsorienteret ledelse, der har fokus på åbenhed, kommunikation og samarbejde
 • Med fokus på gode fysiske rammer og optimal udnyttelse af disse

Løn og ansættelse:
Stillingerne er som udgangspunkt fuldtidsstillinger medmindre andet ønskes. Løn og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst. Ved ansættelse indhentes børneattest. Yderligere oplysninger om stillingerne fås ved henvendelse til viceskoleleder Christian Bagge 40254170 eller skoleleder Ditte Nørskov 20519760. Grundet Corona kan vi ikke tilbyde individuelle besøg/rundvisning på skolen.

Se mere på: www.nordenskov-næsbjergskole.dk

Ansøgningsfrist fredag d. 28/5 kl.: 12:00 – Samtaler forventes afviklet i løbet af uge 22.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!