Lysningens vuggestueafdeling søger uddannet pædagog

Ansøgningsfrist: 
05-08-2020
Dagtilbuddet Midt:                                                  
Børnehuset Lysningens vuggestueafdeling søger uddannet pædagog, 37 timer ugentligt pr. 1. september 2020.

Vuggestueafdelingen i Børnehuset Lysningen søger en uddannet pædagog m/k 37 timer ugentligt pr. 1. september 2020.

Børnehuset Lysningen er en del af det fællesledede Dagtilbuddet Midt, der omfatter Børnehaven Hedevang i Alslev og de kommunale dagtilbud i Varde By. I Dagtilbuddet Midt er vores vigtigste mission at skabe værdi og gøre en positiv forskel for de børn og familier, som hver dag kommer i vores institutioner. Derudover at give børnene tillid, tryghed og anerkendelse gennem tydelighed, respekt og nærvær med afsæt i Varde Kommunes værdier: ordentlig, værdiskabende og stærk.

Børnehuset Lysningen er et integreret dagtilbud beliggende i Vestparken, tæt på grønne arealer, legepladser og Varde By. Vi er normeret til 60 børnehavebørn (pt. 35 børn) og 14 vuggestuebørn (pt. 16 børn). Huset er funktionsopdelt med værksteder og et stort lyst fællesrum.

I børnehaveafdelingen er der 3 grupper, hvor børnene er aldersopdelt.
I vuggestueafdelingen er der 2 grupper – myrer og tusindben.

I Børnehuset Lysningen tager vi i det pædagogiske arbejde afsæt i vores værdier, som er tillid, omsorg og respekt gennem anerkendelse og nærvær i relationen. Vi arbejder i hele huset ud fra de 8 samspilstemaer i ICDP, et anerkendende menneskesyn og er optaget af, gennem et grundlæggende tilknytningsskabende relationsarbejde, at støtte, guide og udfordre børnene til mestring af nye færdigheder og indlæring af nye kompetencer indenfor deres nærmeste udviklingszone.

Vi benytter babytegn i vores kommunikation med de børn, der endnu ikke mestrer det talte sprog. Vi arbejder struktureret og sætter nærvær øverst på dagsordenen. Vi er optaget af at skabe læringsmiljøer, der tilgodeser, at børnene er medskabere af deres egen læring.

Vi arbejder med de styrkede pædagogiske læreplaner gennem ”Fra Intention til Handling”, som har følgende temaer i vores pædagogiske praksis: dagtilbudsdidaktik, tidssvarende læringsmiljøer, evalueringskultur samt forældresamarbejde.

Vi arbejder tværfagligt og modtager konsultativ bistand fra såvel psykologer, tale-hørekonsulenter, sundhedsplejersker og socialrådgivere ud fra et helhedssyn omkring barnet og familien. Vi har en AKT-pædagog i huset, som har tid afsat til særlige opgaver.

Børnene bliver mødt af pædagogisk personale, der er kontaktfulde, tydelige, glade og lyttende. Voksne der giver plads og formår at skabe struktur, forudsigelighed og udfordringer i hverdagen.

Vi prioriterer det lille og det store fællesskab, hvilket vil sige, at vi alle bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø, pædagogfaglig udvikling og trivsel i hele det fællesledede dagtilbud og i vores lokale personalegruppe.

Vi vil have en kollega, som
 • er uddannet pædagog, gerne med relevant efteruddannelse, eksempelvis indenfor neuropædagogik, praktikvejledning, børns sprogtilegnelse, motorik, musik, AKT, ICDP, NUSSA eller lignende,
 • kan arbejde didaktisk og kan dokumentere og beskrive det pædagogiske arbejde,
 • kan organisere, tilrettelægge, følge op, lede og fordele i daglig pædagogisk praksis, herunder også vejlede forældre og samarbejdspartnere
 • er nærværende, anerkendende, engageret, reflekterende og har en positiv indstilling generelt,
 • er loyal overfor fælles beslutninger, tager ansvar og udviser initiativ,
 • har hjertet med, glædes og begejstres i det pædagogiske arbejde,
 • oplever det spændende og udviklende at arbejde tværfagligt,
 • oplever det vigtigt at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø, faglig udvikling og trivsel i hele det fællesledede dagtilbud og i vores lokale personalegruppe,
 • ser muligheder og ressourcer i dine omgivelser, hvor du tænker i helhedsløsninger.

Hvad kan vi tilbyde:
 • et spændende job, hvor du møder fagligt velfunderede, positive og engagerede kollegaer, som gør brug af hinandens ressourcer og kompetencer,
 • mulighed for faglig- og personlig udvikling og et tæt forældresamarbejde,
 • et visionært dagtilbudsområde med dialog, tæt samarbejde og netværksdannelse på tværs af de enkelte afdelinger,
 • vores primære daglige fokus i al samvær med børn og familier er læring, trivsel og chancelighed.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte daglig leder Marianne Gammelby mobil nr. 23 81 45 19, eller dagtilbudsleder Pia Jæger Kehlet på mobil nr. 51 21 35 99 for eventuelle spørgsmål.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om ny løn.

Ansøgningsfrist er onsdag den 5. august 2020.
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 11. august 2020 i Børnehuset Lysningen, Lysningen 11, 6800 Varde.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.