Fagligt stærk ildsjæl (SSA) søges til Samstyrkens ungetilbud i Varde

Ansøgningsfrist: 
21-11-2021
Samstyrken, Afd. Krogen 5 i Varde danner rammen for 12 unge mennesker i alderen 18-30 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det overordnede mål er at give borgeren optimal livskvalitet med så stor indflydelse på egen hverdag som muligt og med hensyntagen til den enkeltes udvikling og kompetencer.

Vores nye kollega:
Du er interesseret i at arbejde i en neuropædagogisk kontekst, og du ser det som en faglig udfordring at arbejde struktureret efter støttesystemer. Du er bevidst om egne værdier og grænser, er handlekraftig og kan holde hovedet koldt i pressede situationer, da enkelte af vores borgere har særlige udfordringer. Du vægter holdånd og ”vi-følelsen” højt i det daglige samarbejde. Du kan modtage og give kritik samt udvise respekt for andres meninger - også når der er uenighed.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Du bliver en del af et stærkt fagligt fællesskab, der målrettet fokuserer på et godt og anerkendende arbejdsmiljø. Vi arbejder som team tæt sammen med fokus på kerneopgaven og finder i fællesskab dagligt løsninger på de udfordringer, vi møder.

Vi jonglerer mellem sundheds- og serviceloven og brænder for at implementere sundhedsfaglige indsatser i en pædagogisk hverdag. Vi har fælles fokus på samarbejde og fagligt spændende opgaver på tværs i organisationen. Hos os får du spændende opgaver, fast supervision på konkrete opgaver samt mulighed for faglig udvikling og uddannelse.
Vi tilbyder dig en komplet KRAP-uddannelse samt kursus i Integrativ Neuropædagogik.

Vi arbejder med KRAP som pædagogisk tilgang til borgerne:
K ognitivt - vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers mentale udvikling
R essourcefokuseret - vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer
A nerkendende - vi kommunikerer anerkendende og respektfuldt med borgerne
P ædagogisk - vi er altid på jagt efter den allerbedste pædagogiske løsning


Arbejdstid
Stillingen er på 34 timer fordelt på dag-, aften- og weekendarbejde. Arbejde hver 3. weekend. Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Ann-Tina Martinussen på hverdage ml. kl. 8:00-9:00 på tlf. 2163 9241 eller pr. mail: atmm@varde.dk.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via linket.
Ansøgningsfrist: 21. november 2021.
Vi afholder samtaler: 25. november 2021.

Læs meget mere om os på www.samstyrken.dk
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!