Ergoterapeut søges til projektstilling: Fællesskabsklippekort

Ansøgningsfrist: 
08-06-2020
Tidsbegrænset stilling som ergoterapeut søges til Træning og Rehabilitering. Projektstilling: Fællesskabsklippekort  

Træning og Rehabilitering er tovholder på et projekt, der har til formål at få hjemmehjælpsmodtagere, der føler sig ufrivilligt alene, inkluderet i meningsfulde fællesskaber. Det kan f.eks være:
  • Borgere der efter en sygdomsperiode med deraf følgende funktionstab ikke er kommet i gang med deres sædvanlige aktiviteter igen, grundet fysiske, mentale eller sociale årsager.
  • Borgere der efter en ændring i deres livssituation (f.eks. en flytning eller ægtefælle der er gået bort) føler sig ensomme og har svært ved at tage initiativ til at opsøge sociale aktiviteter.
  • Borgere som altid har deltaget i foreningsliv eller haft et aktivt og socialt liv, men som har svært ved at indgå i en rolle, hvor de ikke længere kan tage ansvar og initiativ til at indgå i sociale aktiviteter.

Vi søger en ergoterapeut til tovholderfunktionen fra den 1. august 2020, gerne før, hvis muligt, og til projektets afslutning den 31. december 2021. Stillingen er på 30 timer pr. uge.

Hvem er Træning og Rehabilitering?
Udover Fællesskabsklippekortet varetager vi træning og rehabilitering af borgere i kommunalt regi, og vi er ca. 35 fysio- og ergoterapeuter, der er organiseret i 4 teams, hvoraf de tre er distriktsteams og et team er tilknyttet døgnrehabiliteringsafdelingen. Vi ser en meget varieret målgruppe, de fleste med komplekse problemstillinger, og vi har både individuel og holdtræning. Herudover varetager vi hverdagsrehabiliteringsopgaver i samarbejde med hjemmeplejen.

Denne stilling:
Du ansættes overordnet i Træning og Rehabilitering og vil have samarbejde med terapeuterne her, men i høj grad også personalet i hjemmeplejen og andre aktører, der har berøringsflade med målgruppen. Dette kan være frivillige organisationer, uformelle netværk og interesseorganisationer.
Dine opgaver vil bla bestå i at opspore relevante borgere, udrede og afklare den enkeltes behov for støtte til at indgå i fællesskaber, samt igangsætte og drive initiativer, der er medvirkende til at få fællesskaber op at stå. Det kan f.eks være spisefællesskaber og gåhold elle at få borgere matchet med andre med samme interesser. Det kan også være hjælp til, at borgeren føler sig tryg ved at deltage i aktiviteter som gymnastikhold, medborgerhus el. lign.

Vi ønsker at vores nye kollega:
  • Er energisk og iderig med godt gå-på-mod og stor ihærdighed.
  • Er i stand til at tilrettelægge sit arbejde ud fra, hvor der er størst behov
  • Tør være opsøgende og kan tænke ”ud af boksen”.
  • Er igangsættende og fleksibel i sin opgaveløsning.
  • Ser stor værdi i tværfaglighed og i at inddrage samarbejdspartnere i opgaveløsningen.
  • Er en positiv teamplayer med et godt humør.
  • Har lyst til at give sig i kast med forskelligartede opgaver, og kan se sig selv i en større sammenhæng.

Vi tilbyder dig en spændende hverdag i en stilling, hvor stenene lægges mens de betrædes, og en arbejdsplads i et lærende og udviklende miljø.. Vi giver dig mulighed for at blive en del af en velfungerende kollegaflok, der er rummelige og har plads til forskelligheder.

Løn efter overenskomst, og efter reglerne om ny løn.
Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 8. juni 2020 kl. 8.00.
Samtaler afholdes torsdag den 11. juni 2020.
Yderligere oplysninger:
Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte teamleder i Træning og
Rehabilitering Mette Mortensen på tlf: 2933 3547, træffes bedst ml. kl. 13.00-14.00.

Ansøgningen sendes elektronisk.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.