Dagvagt 30 timer SSA eller SSH

Ansøgningsfrist: 
15-06-2020
Vinkelvejcentret er et velfungerende demenscenter med 33 boliger fordelt i 3 bo-enheder og et daghjem. Centret har en meget aktiv venneforening og der kommer mange frivillige i huset.
 
Vi arbejder ud fra KRAP tankegangen: Kognitiv, Ressource fokuseret, anerkendende Pædagogik. Vi bruger KRAP redskaberne i den daglige opgaveløsning.

Vi har supervision som også har KRAP-tankegangen som udgangspunkt.  

Vi er en dynamisk arbejdsplads, hvor vi gennem Dialog og med værdierne Ordentlighed, Faglighed og Nærvær løser vores kerneopgave: Det gode Hverdagsliv.

Vi lægger vægt på:
  • At du er uddannet social-og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper   
  • At du er engageret
  • At du ønsker medindflydelse
  • At du kan bidrage til det gode arbejdsmiljø

I 2021 skal vi flytte til Skovparken et nyt demenscenter i Ølgod. Det nye plejecenter vil være demensvenligt indrettet og have vældfærdsteknologiske løsninger til gavn for borgere og medarbejdere.

Vinkelvejcentret er en del af Ældreområde Nord. 

Demenserfaring er ingen forudsætning, vi oplærer gerne.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.  

Vi en specialafdeling for mennesker med demens, derfor vil du få 1 løntrin ved ansættelsen og 1 trin mere efter 6 måneder.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Teamleder Christina Jeppesen mobil: 21 51 86 30 eller mail chja@varde.dk .

Ansøgningsfrist tirsdag den 15. juni   Vi afholder ansættelsessamtaler efter aftale.  
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.