Dagtilbuddet Øst søger daglig leder til Børnehaven Naturligvis pr. 1. juni 2020

Ansøgningsfrist: 
15-04-2020
Dagtilbuddet Øst er et fællesledet dagtilbud, det består af følgende 5 afdelinger:
Naturligvis i Ansager, Agerbæk Børnehus, Teglhuset i Nordenskov, Kastanjehaven i Næsbjerg og Skovbrynet i Ølgod.

I et samarbejde mellem Varde Kommune og Undervisningsministeriet arbejder vi i Dagtilbuddet Øst med et udviklingsforløb omkring `Demokrati i børnehøjde`.
Derudover arbejder vi med implementeringen af den nye styrkede læreplan.

I Dagtilbuddet Øst har vi fokus på personalets legekompetencer/lege faglighed, så de udover at gå foran, gå ved siden af, gå bagved også deltager aktivt i børnenes lege og derigennem anvender legen som pædagogiske metode.

Stillingen som daglig leder i Naturligvis opslås, da vores nuværende leder, skal være leder i en anden afdeling i Øst.

I Naturligvis er der pt. 6 medarbejder, en daglig leder og ca. 40 børn.

Naturligvis i Ansager:
Naturligvis er en børnehave, som ligger i udkanten af Ansager, i grønne omgivelser med store udfoldelsesmuligheder for børnene. Her får børnene kendskab til naturen, og lærer hvordan de bruger den med respekt. De oplever de 4 årstiders forskellige udseende og muligheder.

I Naturligvis bliver børn og forældre mødt af engagerede og kompetente voksne, der er nærværende i relationen i tidssvarende læringsmiljøer.

Naturligvis er et inkluderende og forpligtigende fællesskab, hvor vi arbejder med barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse i en anerkendende relation.

Vi har fokus på “de gode overgange” fra dagpleje til børnehave, og fra børnehave til skole.
Vi tager aktivt del i lokalområdet, og besøger bl.a. kontinuerligt plejecenteret i Ansager, ligesom vi har en aktiv og engageret forældregruppe, som bl.a. bidrager ved forskellige arrangementer i løbet af året.

Vi kan i Dagtilbuddet Øst tilbyde:
 • En velfungerende afdeling med herlige børn, engagerede forældre og erfarne og kompetente medarbejdere
 • Et fællesledet dagtilbud i en spændende udvikling
 • Et velfungerende, dynamisk ledelsesteam.
 • Gode eksterne samarbejdspartnere
 • Mulighed for kompetenceudvikling, ledelsessparring mv.

Vi søger en daglig leder – M/K:
 • Der er værdibaseret og udviklingsorienteret.
 • Der er pædagogisk velfunderet med erfaring indenfor pædagogisk ledelse.
 • Der har erfaring indenfor personaleledelse, eller har lysten og evnerne til at lede andre.
 • Der kan håndtere at være i krydsfeltet mellem ledelsesopgaven og arbejdet i den pædagogiske praksis.
 • Der kan strukturere og rammesætte dagligdagen, så den er effektiv og fleksibel.
 • Der har stærke relationskompetencer og samarbejdsevner, såvel internt som eksternt.
 • Der er rummelig, åben og imødekommende.
 • Der er anerkendende og inddragende i sin ledelsesstil.
 • Der arbejder på at sikre et godt børnemiljø og - arbejdsmiljø
 • Der er løsningsorienteret
 • Der har gennemslagskraft, handlekraft og er beslutningsdygtig
 • Der har kompetencer indenfor IT og kommunikation
 • Der har humor

I Dagtilbuddet Øst søger vi en værdibaseret og synlig leder, der gennem tillid formår at inddrage medarbejderne i beslutningsprocesserne.

I Dagtilbuddet Øst er det afgørende, at alt hvad vi arbejder med, har fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Det er derfor vigtigt, at vi sammen har et stærkt fokus på at få tingene til at lykkes i praksis og at det vi gør, bidrager til kvalitet for børnene.

Som daglig leder er det afgørende, at du har lysten og kompetencerne til at udvikle, lære og samarbejde med såvel forældre, medarbejdere, ledelsesteam samt tværfaglige samarbejdspartnere. Derudover er det vigtigt, at du har lysten til at bidrage til udviklingen af vores fællesledede dagtilbud.

I Dagtilbuddet Øst arbejder vi ud fra Varde kommunes værdier: Ordentlig, Værdiskabende og Stærk.

Det er derfor vigtigt, at du som daglig leder i Varde kommune og i Dagtilbuddet Øst kan se dig selv i følgende ledelsesgrundlag for Børn og Unge i Varde kommune:
http://intranet.vardekommune.dk/media/1503838/Vaerdiplakat-ledelsesgrundlag_final.pdf

For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, kontakt Maiken Flindt-Christensen, dagtilbudsleder – Dagtilbuddet Øst på mobil: 4252 0018.

Ansættelse:
Løn og ansættelse i forhold til gældende overenskomst for området.
Ansøgningsfrist:  Onsdag den 15. april 2020 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler: I uge 18.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.