Center for Sundhedsfremme søger psykolog til funktion som pårørendevejleder

Ansøgningsfrist: 
11-08-2021
Vores nuværende pårørendevejleder går på pension, og vi søger derfor en ny kollega fra 1. oktober 2021. Målet er at støtte pårørende, som ofte er hårdt spændt for – både praktisk og psykisk – så de også kan tage vare på sig selv i en svær periode. Formålet er, at pårørende oplever bedre livskvalitet og forebygger selv at blive syge.
Der er tale om en fast stilling på 37 timer.  

Visionen
Center for Sundhedsfremme – sammen fremmer vi sundhed og trivsel, der giver mening og skaber værdi.

Kerneopgaven i Center for Sundhedsfremme
Kerneopgaven er, at vi — i samspil med borgeren — finder ressourcer til at skabe forandring. Målet er, at den enkelte borger bliver i stand til at mestre de udfordringer, som opleves i livet — både fysisk, psykisk og socialt.
 
Vi søger en autoriseret cand. psyk. med nogle års erfaring, som kan og har interesse i at arbejde med psykoedukation og coaching.  Den primære funktion (32 timer) vil være som pårørendevejleder, men der vil være en mindre opgave (5 timer) i at understøtte vores øvrige indsatser i Center for Sundhedsfremme med psykoedukation, undervisning og coaching i tæt samarbejde med vores psykolog.
Der er ikke tale om behandlingsforløb. Det er støttende samtaler med fokus på mestring af livet som pårørende eller livet som fx kronisk syg.


Funktions- og ansvarsområde/opgaver:
 • Afklaring af behov og indsats i samspil med borgeren
 • Rådgivning og vejledning
 • Støttende samtaler med fokus på mestring
 • Brobygning til eksisterende relevante tilbud og støttemuligheder
 • Etablering og facilitering af pårørendegrupper
 • Afvikling af pårørendekurser
 • Undervisning og samarbejde med andre faggrupper
 • Skabe synlighed omkring funktionen og rekruttering til indsatsen
 • Udvikle og arbejde med digitale løsninger som webinar og video
 • Netværke med andre pårørendevejledere i andre kommuner og løbende udvikle og tilpasse indsatsen
 • Dialog med patientforeninger og organisationer

Arbejdstiderne er primært inden for almindelig arbejdstid. Der kan være enkelte aften- og weekendopgaver.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.
Kørsel afregnes efter gældende takster.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være modtaget senest onsdag den 11. august kl. 8.00.

Der holdes samtaler onsdag den 18. august.

Der kan først forventes svar efter ansættelsesprocessen – det vil sige uge 35.

Ansøgningen sendes elektronisk.

Ønsker du at høre mere til stillingen?
Mød Jeanette Elbek, leder af Center for Sundhedsfremme i   en video, som du kan se på YouTube via dette link:
https://www.youtube.com/watch?v=-eU3ef0i46k

(Når du klikker på videoen, er det youtube.com – en ekstern side – som afspiller den. Her er Varde Kommune ikke længere ansvarlig for dine data)

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 79 94 60 60.

Yderligere oplysninger
Center for Sundhedsfremme kan findes på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme.
Her kan du læse mere om den brede vifte af tilbud, som Center for Sundhedsfremme tilbyder borgere i Varde Kommune.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!