Center for Sundhedsfremme søger demenskonsulent

Ansøgningsfrist: 
13-08-2020
Center for Sundhedsfremme søger en demenskonsulent til en nyoprettet stilling fra 1. oktober 2020. Stillingen er på 34 timer ugentlig.
 
Kerneopgaven i Center for Sundhedsfremme
Kerneopgaven er, at vi — i samspil med borgeren — finder ressourcer til at skabe forandring. Målet er, at den enkelte borger bliver i stand til at mestre de udfordringer, som opleves i livet — både fysisk, psykisk og socialt.
 
I Varde Kommune har vi stor fokus på borgere med demens og deres pårørende. Der nytænkes og udvikles løbende på demensområdet for at styrke vores indsatser og tiltag for borgere med demens og deres pårørende.
 
Har du erfaring indenfor demensområdet eller erfaring med borgere med psykologiske, kognitive og sociale funktionsnedsættelser, vil det være en fordel, men vi søger en demenskonsulent, som:
 
  • er fysioterapeut, ergoterapeut eller sygeplejerske
  • kan understøtte og facilitere borgere, pårørende, pårørendegrupper og medarbejdere omkring borgere med demens
  • kan varetage vidensdeling, vejledning og undervisning af både medarbejdere, foreninger og frivillige
  • kan tage aktiv del i projekter, udvikling, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • kan bevare ro og overblik i pressede situationer
 
Vi arbejder med relationel koordinering og KRAP. Samarbejde med visitation, hjemmepleje, sygepleje samt træningsområdet vægtes højt. En stor del af indsatserne er i borgerens hjem, på kommunens daghjem og på ældre- og plejecentrene.
 
Center for Sundhedsfremme tilbyder en arbejdsplads med engagerede og kompetente kollegaer. Vi arbejder tværfagligt og har et godt og fleksibelt arbejdsmiljø.
 
Du vil indgå i et team med 4 konsulenter på demensområdet og 3 konsulenter på området for forebyggende hjemmebesøg.
 
Arbejdstiderne er primært inden for almindelig arbejdstid. Der kan være enkelte aften- og weekendopgaver i forbindelse med støtte til pårørende og observation af borgere på plejecentrene.
 
Ved kørsel i egen bil ydes kørselsgodtgørelse efter gældende regler.
 
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst og reglerne omkring ny løn.
 
Ansøgningsfrist:
Ansøgningen skal være modtaget senest torsdag den 13. august kl. 14.
Der holdes samtaler onsdag den 19. august.
 
Der kan først forventes svar efter ansættelsesprocessen – det vil sige tidligst i uge 36.

Ansøgningen sendes elektronisk.
 
Ønsker du at høre mere til stillingen?
Vores demenskonsulenter Solveig, Betty og Line fortæller mere om stillingen i en video, som du kan se på YouTube via dette link:
https://youtu.be/uZxxHuNa0nk
Har du yderligere spørgsmål, så kan du ringe til Center for Sundhedsfremme på tlf. 7994 6060.
 
Yderligere oplysninger om Center for Sundhedsfremme kan findes på www.vardekommune.dk/sundhedsfremme/

Du kan se lidt billeder fra vores center her: http://www.sundhedsfremme.vardekommune.dk/om-os/her-finder-du-os.aspx
 
Læs mere omkring Varde Kommunes demensindsats på www.vardekommune.dk/demens
 
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.