Bliv dagplejer i Janderup

Ansøgningsfrist: 
23-09-2020
Den kommunale Dagpleje har nogle dejlige børn, som mangler en dagplejer i Janderup hurtigst muligt.

Stillingen som dagplejer indebærer blandt andet:
 
  • En gruppe på 4 børn i alderen 6 måneder til 3 år
  • Råd og vejledning fra en dagplejepædagog
  • Barnevogn, legesager m.v.
  • Månedsløn på 22.951,33,-, hvoraf 60 % er skattefri

Den kommunale Dagpleje forventer:
 
  • At du giver børnene omsorg og tryghed
  • At du kan fordybe dig og rumme forskelligheder
  • At du kan reflektere over egen praksis i forhold til samværet med børnene
  • At du kan arbejde positivt i et målrettet pædagogisk forløb
  • At dit hjem er godt indrettet til børn, både ude og inde
  • At du har Førstehjælps kursus ved ansættelse eller tager det inden for det første år – dagplejen betaler for kurset og du giver selv tiden

Vil du høre mere, om et spændende og udfordrende job som dagplejer i Janderup, er du velkommen til at kontakte dagplejepædagog Sine Foverskov på tlf. 79 94 74 54.
 
Din ansøgning skal være Dagplejen Varde i hænde senest den 23. september 2020.

Straffeattester for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende børn over 15 år skal medbringes til ansættelsessamtalen.

Børneattester vil i givet fald blive indhentet for ansøger, ægtefælle/samlever og for hjemmeboende børn over 15 år.
 

Varde Kommune har røgfri arbejdstid.