Behandlerpsykolog søges til Råd og Vejledning

Ansøgningsfrist: 
23-04-2021
Behandlerpsykolog søges til Råd og Vejledning

Til Råd og vejledning søges hurtigst muligt en fuldtidsansat autoriseret psykolog til børne-/forældresamtaler, undersøgelser mm jf. servicelovens bestemmelser.

Da den ene af vores to behandlerpsykologer har valgt at søge nye udfordringer i en anden del af landet, søger vi en ny kollega til opgaverne. Råd og Vejledning er en underafdeling under Børn og Familie og består af tre organiseringer. En der varetager opgaver for myndighedsfunktionen i Børn og Familie, en der består af fysioterapeuter med PPR-funktion, og den sidste er Psykologerne med PPR-funktion. Som behandlerpsykolog har du arbejdsopgaver i tilknytning til hhv. jobcentret (coaching) og myndighedsopgaver. Endelig er der fra tid til anden mindre opgaver med supervision af andre faggrupper.

Behandlerpsykologerne forestår behandlings- og i mindre grad undersøgelsesopgaver, hvis der i kommunens familiemyndighedsafdeling ifølge serviceloven er truffet beslutning om, at der kan være brug for støtte til et givent barn eller familie. Der er tale om såvel familieterapeutisk som individuel indsats med tæt samarbejde med forældre eller andre omsorgspersoner. Vi er en afdeling i udvikling, og i den proces søger vi at oprette flere gruppetilbud i ønsket om at imødekomme børn og unges behov i et fællesskab.

Dit arbejde som behandlerpsykolog vil ske selvstændigt og i samarbejde med myndighedsrådgiveren, som iværksætter og afslutter forløbene. Behandlerpsykologerne giver jævnlig status for indsatserne. Langt de fleste indsatser foregår i vores eget terapilokale og samtalerum placeret på samme gang som Råd og Vejlednings kontorer. Fra tid til anden kan indsatsen også foregå andre steder i kommunen eller på hjemmebesøg.


Vi tilbyder:
 • En stilling med direkte kontakt med børn og familier gennem terapeutiske og/eller undersøgende indsatser.
 • En unik personalegruppe på 19 medarbejdere, som er sammensat af behandlerpsykologer, PPR-psykologer og fysioterapeuter. I gruppen prioriteres kollegial sparring og en uhøjtidelig, venskabelig omgangstone, som særligt kommer til udtryk ved fælles pauser, torsdagskage og fredagsfrokost. Derudover har vi et festudvalg, som jævnligt arrangerer sociale arrangementer for personalegruppen for at styrke sammenholdet og kendskabet til hinanden.
 • Et tæt kollegafællesskab med vores nuværende behandlerpsykolog.
 • Gode faciliteter til legeterapi, samtaler og andre indsatser.
 • Mulighed for deltagelse i kursusaktivitet/supervision for at opnå de nødvendige kompetencer til at kunne varetage opgaverne.
 • En leder med psykologfaglig baggrund.

Vi forventer af dig:
 • Du er autoriseret psykolog.
 • Du har erfaring med terapi med børn og unge.
 • Du har lysten og modet til at indgå i et forpligtende fællesskab, hvor vi deler succeser og udfordringer med hinanden.
 • Du er er konstruktiv, løsningsorienteret og fleksibel i forhold til opgaver.
 • Du er selvstændig og står for planlægning af egen kalender inden for rammerne af gældende flex-ordning.
 • Du trives i en hverdag, der er præget af travlhed og varierende arbejdsopgaver.
 • Du skal ikke kunne alt, men tilsammen skal vi kunne det meste.
 • Du bidrager til et godt arbejdsmiljø og tager medansvar for den gode trivsel i teamet og i afdelingen som helhed.
 • Det er godt, hvis du har erfaring med kriseintervention.

Ansættelsesforholdene og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst for psykologer.  

Ansøgningsfrist er den 23. april 2021 og med ansættelsessamtale d. 26. april om formiddagen.

Yderligere oplysninger kan fås hos psykolog Petra Niemeier, 2341 0322, niem@varde.dk
eller leder af Råd og Vejledning Mogens Sørensen, 2340 9176, mogs@varde.dk

 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!