Ambitiøs og fagligt dygtig skolepædagog søges til Frelloskolen i Varde

Ansøgningsfrist: 
26-09-2021
Vi søger en skolepædagog på 30 timer med opstart 1.november 2021, der både skal være i skoledelen samt SFOdelen, så du skal kunne agere imellem skole og fritidspædagogik. I skolen vil du aktivt og ligeværdigt deltage i undervisningen, både sammen med lærerne og alene i en klasse i understøttende undervisning.

På Frelloskolen vil undervisningen i alle klasser i alle fag være struktureret ud fra ”forventningsbaseret klasseledelse” lige som vi på alle årgange vil undervisningsdifferentiere med afsæt i CHIPS-testen. Vi arbejder med projektbaseret læring og har indgået aftale med KATA Fonden, der støtter os i dette arbejde.

Frelloskolen er beliggende i Varde midtby og bliver med sine 930 elever og 90 medarbejdere den største skole i Varde kommune. I SFO er der tilmeldt ca. 270 børn og 20 medarbejdere.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads med plads til, at ideer kan blive til virkelighed
 • En alsidig arbejdsdag fordelt med timer i både skole og SFO
 • Arbejdstid mellem 6.15-17.00
 • En børnegruppe, der gerne vil understøttes med KAN-aktiviteter
 • En skole og SFO der fremstår moderne og tidssvarende i forhold til teknologi, legemiljøer og læringsmiljøer
 • En arbejdsplads, hvor elevers og medarbejderes trivsel vægtes højt

Vi søger pædagoger:
 • med skole/fritidserfaring
 • der har fokus på kerneopgaven og bringer sig selv i spil i samværet med børnene
 • der bidrager med faglighed til teamsamarbejdet og evnen til at være nysgerrige og se muligheder frem for begrænsninger
 • der er selvstændige, ansvarlige og initiativrige
 • der har evnen til i en travl hverdag at være omstillingsparate og fleksible
 • der er stolte af deres fag og bidrager professionelt til det tværprofessionelle samarbejde
 • der bidrager med glæde og entusiasme til gavn for hele Frelloskolen

Varde Kommune modtager ansøgningerne elektronisk, ansøgningen sendes ved at trykke på knappen ”søg stillingen” nederst på siden.

Husk at vedhæfte ansøgning, CV samt øvrige relevante bilag.

Ansøgningerne skal være modtaget senest 26.09.21 kl. 12.00.
Samtalerne forventes afholdt 28.09 mellem 12.00-17.00.
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Evt. spørgsmål eller ønske om besøg rettes til afd. leder Malene Ostersen på 6016 3348 eller afd. leder Morten Digmann på 5220 7011.
 

Hver dag går Varde Kommunes 4000 dygtige og ihærdige medarbejdere på arbejde for vores borgere og erhvervsliv. I Danmarks vestligste kommune arbejder vi som et hold og bruger vores faglighed, menneskelighed og energi til at skabe værdi for mennesker, virksomheder og kommunens gæster. Vi tør udfordre vanetænkning og tænke langsigtet. Og så får vi tingene fra hånden, når arbejdet skal gøres. Vil du være en del af holdet, så kom og vær med!