Høringer og afgørelser

Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i.

Her på siden kan du finde borgermøder samt alle høringer og afgørelser, som bliver offentliggjort af Varde Kommune.  

Vær opmærksom på, at miljøgodkendelser og miljøtilladelser efter husdyrbrugloven bliver offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets digitale miljøadministration DMA