Grundlovsceremoni

Næste ceremoni i Varde Kommune finder sted den 15. marts 2021 kl. 15.00. Fristen for at tilmelde dig er 1. marts 2021.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i en grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Varde Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året.

Læs om lovforslaget her.

 
Tilmelding:

Varde Kommune afholder Grundlovsceremoni mandag den 15. marts 2021 fra kl. 15.00.

Tilmelding skal ske til Minja Omanovic på 7994 6377 eller mail: mion@varde.dk senest 1. marts 2021.

Grundlovsceremonien afholdes på Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde i mødesalen ”Filsø”.

Hvad skal du medbringe?

Til ceremonien skal du medbringe legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Du skal også medbringe den blanket, som som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder 'blanket til afgivelse af erklæring' 

COVID-19:
Varde Kommune tager højde for myndighedernes retningslinjer for at mindske risikoen for spredning af COVID-19. Da dette kan have betydning for den kommende ceremoni, holder vi os løbende opdateret, samt opdaterer ændringerne her på siden og direkte til de tilmeldte ansøgere.

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Minja Omanovic på tlf. 7994 6377 eller mail: mion@varde.dk