Grundlovsceremoni

Grundlovsceremoni d. 17. august 2020.

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i en grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

Varde Kommune afholder grundlovsceremoni to gange om året.

Læs om lovforslaget her.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni.

Tilmelding:

Varde Kommune afholder Grundlovsceremoni mandag den 17. august kl. 15:00.

Grundlovsceremonien afholdes på Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde i mødesalen ”Filsø”.

Tilmelding skal ske til Minja Omanovic på mion@varde.dk.

Sidste frist for tilmelding er 31. juli 2020.

Hvad skal du medbringe?

1. legitimation med foto

2. den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. (blanket til afgivelse af erklæring)

Legitimation skal være en af de nedenfor nævnte:

Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS- medlemsland eller i Schweiz, eller
Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr .1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.
Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Minja Omanovic på tlf. 7994 6377 eller mail: mion@varde.dk.