Fritidspas

Varde Kommunes fritidspas er et tilbud til børn og unge, der har det økonomisk svært. Med et fritidspas kan barnet eller den unge få økonomisk støtte, så de kan deltage i forenings-aktiviteter.

Hvad er et Fritidspas:

Et fritidspas er en økonomisk støtte i form af kontingent til at deltage i foreningsaktiviteter, som gives til børn og unge som ikke i forvejen deltager i et foreningstilbud på grund af økonomi.

Fritidspas er en årlig pulje på 200.000 kr., som bevilges efter først til mølle princippet. 

Kriterier :

  1. Fritidspasset kan kun ansøges af foreninger, professionelle og frivillige
  2. Fritidspasset gives til børn og unge, som ikke i forvejen deltager i en fritidsaktivitet
  3. Barnet eller den unge skal være mellem 0 - 17 år og være bosiddende i Varde Kommune
  4. Familiens samlede skattepligtige husstandsindkomst må ikke overstige 350.000 kr.
  5. Der kan søges kontingent til foreningsaktiviteter og tilbud på Musik og Billedskolen i Varde Kommune
  6. Der kan søges økonomisk tilskud til kontingent på op til 2.000 kr. pr. år, hvorefter der er egenbetaling på det resterende kontingentbeløb.
  7. Der kan søges op til 1 fritidsaktivitet pr. kalenderår, dog er det muligt at søge til en forårs- og efterårssæson op til 2.000 kr. pr. år.
  8. Der gives ikke tilskud til fitnesscentre og klippekort, diverse "skoler" m.v.
  9. Der kan søges om kontingent vedr. 2021 og sæson 2021/2022
  10.  Fritidspasset bevilges hvis det vurderes, at fritidsaktiviteten gør at barnet kan styrke sine sociale relationer og kompetencer og det vurderes at deltagelse i fritids- og foreningslivet understøtter barnets læring, trivsel og chancelighed

Ansøgningsskema til Fritidspas i Varde Kommune 2021

Fritidspuljen (integrationslov)
Flygtninge på den lave integrationsydelse bør fortrinsvis søge Fritidspuljen hvis muligt fremfor Fritidspas. Ligesom med Fritidspas er der mulighed for at søge udstyr ved BROEN Varde hvis det er nødvendigt. 
Find ansøgningsskema og læs mere om Fritidspuljen her

DGI`s Pulje: Foreningsliv for alle
Find ansøgningsskema og læs mere om puljen

DIF - Idræt for alle
Find ansøgning og læs mere om puljen

Broen
Varde Kommune har indgået en samarbejdsaftale med BROEN Varde, hvorfra der kan ansøges om støtte til udstyr til fritidsaktiviteter hvis der er bevilget kontingentstøtte gennem Fritidspas eller Fritidspuljen. 
Find ansøgningsskema og læs mere om BROEN Varde her