Forslag til Kommuneplan 2021 - Offentlig høring

Offentlig høring af forslag til Kommuneplan 2021

Varde Byråd godkendte den 6. april 2021 Forslag til Kommuneplan 2021.

Forslag til Kommuneplan 2021 fastlægger de fremtidige retningslinjer for arealanvendelse i Varde Kommune på grundlag af en samlet vurdering af den hidtidige udvikling og Byrådets mål for fremtiden.

Forslaget vil efter den endelige vedtagelse erstatte Kommuneplan 2017.

Byrådet har, i forbindelse med behandling af planforslaget, taget stilling til de indkomne ideer og forslag til planlægningen, hvilket kan ses i et notat hér på hjemmesiden.

Der kan indgives høringssvar til planforslaget og miljøvurderingen. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående høringsfrist.
Dato for forslagets vedtagelse: 06.04.2021
Dato for offentliggørelse: 06.05.2021
Frist for indsendelse af høringssvar: 08.07.2021

Høringssvar
Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til Kommuneplan 2021”.
Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.
Bemærkninger, der tidligere blev indsendt til ideer og forslag, skal indsendes igen, såfremt disse stadig er aktuelle.

Miljøvurdering
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af kommuneplanforslaget, idet kommuneplanforslaget fastlægger rammer for den fremtidige arealanvendelse og vedtages endeligt af Varde Kommune. Miljøvurderingen offentliggøres sammen med forslaget. Resultatet af miljøvurderingen kan påklages til Planklagenævnet i forbindelse med planens endelige vedtagelse.

Borgermøde
I forbindelse med den offentlige høring af kommuneplanforslaget vil der blive afholdt et borgermøde den 27. maj kl.19.00. På grund af Covid-19 bliver mødet afholdt som et digitalt møde via Microsoft Teams. Tilmelding til mødet er ikke nødvendig. Der kan opnås adgang til mødet via linket herunder:

Klik her for at deltage i mødet

Opklarende spørgsmål
På Varde Kommunes hjemmeside er der udarbejdet en vejledning ”Til borgere der har modtaget høringsbrev”, som du kan finde her. Vejledningen hjælper dig blandt andet med at finde frem til hvilke ændringer, der sker i dit område. Hvis du har spørgsmål til, hvilke betydning ændringerne i Kommuneplan 2021 har for dig, er du meget velkommen til at kontakte Suzi Fuglesang Lynn-Pedersen på tlf. 7994 7431 eller mail slyn@varde.dk eller Signe Hedin på tlf. 7994 7219 eller mail sigh@varde.dk.

INDHOLD

Pixibog - et overblik over de vigtigste rammeændringer

Indkomne idéer og forslag samt resumé af indkomne idéer og forslag

Forslag til Hovedstruktur

Adgang og vejledning til WebGis

Få adgang til "WebGis" her

Se "Vejledning til WebGis" her

Når du skal åbne kortet, er det en fordel at bruge en anden browser end Explorer (f.eks. Safari, Chrome, Firefox eller Edge)

Planhæfte for 01. Agerbæk

Se forslag til planhæfte for Agerbæk her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Agerbæk

Planhæfte for 02. Alslev

Se forslag til planhæfte for Alslev her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Alslev
Toftnæs

Planhæfte for 03. Ansager

Se forslag til planhæfte for Ansager her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ansager
Kvie Sø
Kærbæk

Planhæfte for 04. Billum

Se forslag til planhæfte for Billum her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Billum

Planhæfte for 05. Blåvand

Se forslag til planhæfte for Blåvand her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Blåvand
Vejers
Mosevrå

Planhæfte for 06. Fåborg

Se forslag til planhæfte for Fåborg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Fåborg

Planhæfte for 07. Henne

Se forslag til planhæfte for Henne her

Planhæftet omfatter følgende byer:

Henne Strand
Henne Stationsby
Henneby
Henne Kirkeby
Stausø

Planhæfte for 08. Ho

Se forslag til planhæfte for Ho her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ho

Planhæfte for 09. Horne

Se forslag til planhæfte for Horne her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Horne
Bjerremose (landområde)
Asp (landområde)

Planhæfte for 10. Janderup

Se forslag til planhæfte for Janderup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Janderup
Kærup (landområde)

Planhæfte for 11. Lunde

Se forslag til planhæfte for Lunde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Lunde
Kvong
Lydum

Planhæfte for 12. Nordenskov

Se forslag til planhæfte for Nordenskov her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nordenskov

Planhæfte for 13. Nymindegab

Se forslag til planhæfte for Nymindegab her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nymindegab
Houstrup
Lønne

Planhæfte for 14. Næsbjerg

Se forslag til planhæfte for Næsbjerg her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Næsbjerg

Planhæfte for 15. Nørre Nebel

Se forslag til planhæfte for Nørre Nebel her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Nørre Nebel

Planhæfte for 16. Oksbøl

Se forslag til planhæfte for Oksbøl her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Oksbøl
Vrøgum
Jegum
Grærup
Børsmose (landområde)

Planhæfte for 17. Outrup

Se forslag til planhæfte for Outrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Outrup
Vittarp (landområde)

Planhæfte for 18. Sig

Se forslag til planhæfte for Sig her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Sig
Thorstrup (landområde)

Planhæfte for 19. Skovlund

Se forslag til planhæfte for Skovlund her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Skovlund

Planhæfte for 20. Tinghøj

Se forslag til planhæfte for Tinghøj hér

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tinghøj
Orten
Mejls

Planhæfte for 21. Tistrup

Se forslag til planhæfte for Tistrup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Tistrup
Gårde
Hodde

Planhæfte for 22. Tofterup

Se forslag til planhæfte for Tofterup her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Starup-Tofterup

Planhæfte for 23. Varde

Se forslag til planhæfte for Varde her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Varde 

Planhæfte for 24. Ølgod

Se forslag til planhæfte for Ølgod her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Ølgod
Strellev
Lindbjerg
Krusbjerg

Planhæfte for 25. Årre

Se forslag til planhæfte for Årre her

Planhæftet omfatter følgende byer:
Årre
Roust
Rousthøje
Hjortkær