Familie, unge og børn

Skoleindskrivning

Her kan du finde oplysninger om skoleområdet i Varde Kommune.

Læs mere

Børnepasning

Dit barn kan komme i dagtilbud fra det er 26 uger til barnet begynder i skole.

Læs mere

Er du bekymret for et barn?

Hvis du har kendskab til eller mistanke om, at et barn eller en ung ikke trives, har du pligt til at underrette Varde Kommune.

Læs mere

Støtte og rådgivning

Her kan du finde informationer om de forskellige former for støtte og rådgivning, som vi tilbyder familier, børn og unge.

Læs mere

Socialrådgivningen for børn og familier

Socialrådgivningen under Børn og Familie i Varde Kommune varetager opgaver, som i bred forstand har med trivslen blandt børn, unge og deres familier at gøre.

Læs mere

Sundhedspleje

Sundhedsplejen har fokus på hele familiens trivsel og levevilkår. Alle børn i Varde Kommune tilbydes sundhedspleje.

Læs mere

Tandpleje

Alle børn og unge under 18 år kan få tandpleje.

Læs mere

Børn med handicap

Børn og unge med handicap eller langvarig / kronisk sygdom kan have behov for intensiv støtte. Forældre kan få rådgivning og støtte fra kommunen.

Læs mere

Vielse

Du kan frit vælge, om du vil giftes på rådhuset eller i en kirke. Uanset hvad du vælger, skal du og din kommende ægtefælle først udfylde en ægteskabserklæring.

Læs mere

Pleje- og aflastningsfamilie

Her kan du finde information om, hvordan I kan blive (netværks)pleje- eller aflastningsfamilie for et barn/en ung med særlige behov. I skal først godkendes og uddannes til opgaven.

Læs mere

Brugerpanel for forældre

Brugerpanelet er for forældre til børn og unge med særlige behov.

Læs mere

Barselsdagpenge

De handicapkompenserende ordninger er for dig med funktionsnedsættelse, så du i højere grad kan opnå eller komme i beskæftigelse.

Læs mere

Strukturen på skole- og dagtilbudsområdet

Byrådet vedtog i maj 2017 en ny struktur for kommunens dagtilbud og skoler.

Læs mere