Fællesskabsklippekort for hjemmehjælpsmodtagere

Fællesskabsklippekortet er et tilbud til hjemmehjælpsmodtagere, som gerne vil i gang med en aktivitet udenfor hjemmet, men som har behov for støtte i opstarten.

Hvis du gerne vil vide mere om fællesskabsklippekortet, kan du spørge din kontaktperson i hjemmeplejen, eller kontakte Christina Bonde på chrb@varde.dk, tlf. 79946132.

Her kan du læse mere om fællesskabsklippekortet

Hvad er et fællesskabsklippekort?

Med et fællesskabsklippekortet får du støtte fra en ansat i hjemmeplejen eller en terapeut, til at komme i gang med en aktivitet udenfor hjemmet.

Det kan f.eks. være en aktivitet i en lokal forening, fællesspisning, et motionstilbud eller lignende.

Hvem kan få et fællesskabsklippekort?

Fællesskabsklippekortet er for dig, der i forvejen får hjælp i hjemmet.

Du vil gerne i gang med en aktivitet udenfor hjemmet, men synes det er vanskeligt. Det kan f.eks. være fordi du er i tvivl om hvilke muligheder der er, fordi du synes det er uoverskueligt at finde ud af hvordan du kommer derhen, eller fordi du er utryg ved at tage derhen alene de første gange.

Du kan godt få et fællesskabsklippekort, selvom du i forvejen har det almindelige klippekort til hjemmehjælpsmodtagere.

Hvad kan jeg bruge fællesskabsklippekortet til?

Tanken bag ordningen er, at du får støtte til at komme i gang med aktiviteten, det kan f.eks. være støtte til følgende ting:

  • Afklaring af hvilke muligheder der er for aktiviteter i dit nærområde.
  • Motivation og vejledning til at finde det rigtige tilbud til dig. 
  • Støtte til at finde ud af hvordan du kommer derhen.
  • Støtte til at tage kontakt til tilbuddet.
  • Ledsagelse til aktiviteten de første gange, for at du kan føle dig tryg og falde godt til. 
  • Hjælp til motivation og fastholdelse efter at du er startet op.

Har du behov for hjælp til toiletbesøg og indtagelse af medicin i forbindelse med aktiviteten, vil hjemmeplejen undersøge, om det er muligt at de kan komme forbi og hjælpe dig.

Du kan i udgangspunktet kun få støtte gennem fællesskabsklippekortet i dagtimerne.