Etablering af legepladser og aktivitetspladser

Hvis du vil etablere en legeplads eller en aktivitetsplads med offentlig adgang, er der flere ting du skal være opmærksom på

Som udgangspunkt kræver alle nye opsætninger af legeredskaber en byggetilladelse, hvis det er på arealer med offentlig adgang. 

Hvis du vil etablere en legeplads på et kommunalt ejet areal, skal du først indgå en aftale med kommunen. 
 

Læs mere om regler for lege- og aktivitetspladser

Kræves der byggetilladelse?

Love og regler på området

Opsætning af legeredskaber på fællesarealer