Er du ikke digital?

Hvis du har brug for hjælp, når du benytter de digitale selvbetjeningsløsninger eller slet ikke har muligheden for benytte de digitale løsninger, så læs om dine muligheder her på siden.

Hjælp til digital selvbetjening

Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice. Der står medarbejdere klar til at svare på generelle spørgsmål, yde hjælp og vejledning og hjælpe dig med digital selvbetjening på borger.dk.

Du har også mulighed for at få hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger udenfor vores åbningstid på vores hotline, som har åbent fra mandag til torsdag fra 15-20. Telefonnummer er 7994 7994.

Hvis du trods hjælp og vejledning ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du aflevere din ansøgning på en anden måde og få vejledning på anden vis, se her nedenfor hvilke muligheder du har:

Fritagelse for digital post

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelseskriterierne.

Fritagelseskriterier:

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du:

- ikke har adgang til en computer med tilstrækkelig internetforbindelse i dit hjem eller opholdssted
- har en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse, som hindrer dig at modtage post digitalt
- er registreret som udrejst af Danmark
- er blevet hjemløs
- har sproglige vanskeligheder
- har praktiske vanskeligheder ved at skaffe NemID

For at blive fritaget fra Digital Post fra det offentlige skal  du møde op i borgerservice. Her får du en blanket, hvor du skriver under på, at du lever op til mindst én af fritagelseskriterierne. Du vil blive bedt om at vise legitimation.

Fritagelse ved brug af fuldmagt - hvis du ikke selv kan møde op i borgerservice

Du kan bede andre fritage dig på dine vegne ved brug af en fuldmagt, som kan fås i borgerservice. Hvis du skal hjælpe en pårørende med at blive fritaget, skal hendes eller hans underskrift på blanketten.

Undtagelse for digital selvbetjening

Digital selvbetjening gør det muligt at betjene dig selv via internettet. Du skal bruge digital selvbetjening, når du fx skal flytte, skifte læge, bestille sundhedskort eller ansøge om en lang række offentlige ydelser som fx boligstøtte, helbredstillæg og pension.

Selvom du er fritaget for Digital Post, er du ikke nødvendig undtaget for digital selvbetjening.

Du kan blive undtaget for digital selvbetjening, hvis du ikke kan bruge det. Det er borgerservice, der skal vurdere, om du kan blive undtaget eller ej.

Når du bliver undtaget for digital selvbetjening, vil du få udleveret en papirblanket, som du skal udfylde i stedet for. Det er ikke et krav at du skal møde personligt op i Borgerservice - du kan nøjes med at ringe til borgerservice.

Du bliver ikke undtaget fra al digital selvbetjening på én gang. Undtagelsen sker først, når det er aktuelt - det vil sige, når du skal bruge den aktuelle selvbetjeningsløsning.

Der er også mulighed for at søge om undtagelse for digital selvbetjening via fuldmagt.

Muligheden for at lade sig repræsentere

Den, der er part i en sag, kan som udgangspunkt på ethvert tidspunkt under sagens behandling vælge at lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Bestilling af NemID, hvis du ikke kan forlade dit hjem:

Har du ikke mulighed for at møde personligt op i borgerservice for at bestille NemID, tilbyder Varde Kommune også udkørende identifikation. 

En medarbejder fra borgerservice kører hjem til dig og foretager den nødvendige identifikation. Hvis du hverken har par eller kørekort, er det en forudsætning, at du stiller med et vitterlighedsvidne, som kan bekræfte din identitet. Efter identifikationen får du udleveret den midlertidige adgangskode samt regler for NemID.

Når medarbejderen er tilbage i borgerservice, færdiggøres registreringen, og velkomstbrev og nøglekort sendes til din folkeregisteradresse.