Digital Post

Offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, medmindre du er blevet fritaget.

Hjælp til Digital Post

Du skal bruge et NemID for at logge ind på din digitale postkasse.

Alle personer over 15 år har en digital postkasse. Den er tilknyttet dit CPR-nummer og følger dig hele livet. Hvis du driver en virksomhed eller forening, er postkassen tilknyttet virksomhedens eller foreningens CVR-nummer.

Du har altid mulighed for at møde op og få råd og vejledning til håndtering af Digital Post i Borgerservice. Du kan fx også få hjælp til at give pårørende adgang til at læse din post.

Fritagelse for Digital Post

Hvis du ikke er i stand til at modtage post digitalt, kan du blive fritaget fra Digital Post.

Hvis du vil søge om at blive fritaget for Digital Post, skal du møde personligt op i Borgerservice. Her skal du udfylde og underskrive en blanket.

Husk at tage legitimation med, fx sundhedskort (gult sygesikringsbevis).

Digital Post

Hvad er Digital Post?

Digital Post er navnet på den offentlige digitale postløsning, som gør det muligt for myndigheder (fx kommunen eller sygehuset) at sende dig post sikkert og digitalt til din helt egen digitale postkasse. 

Hvem modtager Digital Post?

Det er ved lov blevet bestemt, at alle borgere, der er fyldt 15 år og har fast bopæl i Danmark samt et CPR-nummer, skal have en digital postkasse, så de kan modtage post fra offentlige myndigheder digitalt.

Borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan blive fritaget og i stedet modtage post fra offentlige myndigheder på papir.

Hvordan læser jeg min digitale post?

Du kan læse din digitale post ved at logge ind på din digitale postkasse på borger.dk eller på e-boks.dk – alt efter hvad du foretrækker.

Du skal bruge dit NemID, når du logger ind. 

  • For at læse din digitale post på borger.dk, skal du enten klikke på Digital Post-ikonet eller gå direkte til log-ind via www.post.borger.dk. 
  • For at læse din digitale post på e-Boks.dk, skal du gå til siden www.e-Boks.dk og her klikke på 'Log på privat'. 

Læs mere om NemID

Hvilke tekniske krav er der til Digital Post?

For at kunne læse din digitale post via Digital Post på borger.dk, skal din browser være sat op til at acceptere cookies fra e-Boks.

Digital Post in other languages

To read more about Digital Post, please visit lifeindenmark.

You can also contact your local citizen service centre -borgerservice- to get help using Digital Post or to become exempt from receiving Digital Post.

Skrevet af Digitaliseringsstyrelsen