Demens

Varde Kommune er en demensvenlig kommune. Her på siden kan du læse om de tiltag og tilbud der tilbydes i kommunen.

”Demens er en barsk, dødelig sygdom, som ubønhørligt dag for dag, trænger ind i hjernen og hjemmet hos både den enkelte og familien. Sygdommen påvirker evnen til at huske fortiden, løse hverdagens udfordringer i nutiden og påvirker vores ønsker for fremtiden. Demens er ikke bare en sygdom der tager livet af os. Det er en sygdom, som tager livet fra os. På trods af sygdommens store påvirkninger for både den enkelte og for de pårørende, er et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom muligt.”(Kilde: "På vej mod demensvenlige kommuner", Demensrummet 2016)

Sådan står der i introduktionen til den udgivelse Varde Kommune i 2015 bidrog til, som en af landets første seks demensvenlige kommuner.

Og netop muligheden for at leve et værdigt og aktivt liv med en demenssygdom er Varde Kommunes ambition. Varde Kommune arbejder målrettet på at skabe et samfund og nogle institutioner, som er inkluderende og tryghedsskabende for demensramte og deres pårørende. Der laves tiltag, som skal være med til at sikre og forbedre muligheden for at leve et meningsfyldt og værdigt liv til trods for, at man har en demenssygdom helt tæt inde på livet.

Her på siden kan du læse mere om, hvad Varde Kommune gør for at skabe en demensvenlig kommune, og hvilke muligheder du som borger har, hvis du eller dine pårørende rammes af demens.

 

Tilbud i Varde Kommune

Mistanke om demens

Går du med en mistanke om, at du eller en af dine pårørende har en demenssygdom, er det væsentligt at du får det undersøgt ved din praktiserende læge. I mange tilfælde er der nemlig ikke tale om demens, men derimod andre sygdomme, som let kan behandles. 

De mest almindelige symptomer på demens er:

 • Svækket hukommelse

 • Besvær med at udføre velkendte opgaver

 • Problemer med sproget

 • Manglende orientering i tid og sted

 • Dårlig eller nedsat dømmekraft

 • Problemer med at tænke abstrakt

 • Lægger ting forkerte steder

 • Forandringer i humør og adfærd

 • Ændringer i personlighed

 • Manglende initiativ

Ovenstående er Alzheimerforeningens bud på de 10 hyppigste advarselstegn for demens. Du kan læse meget mere om symptomerne her.

Hvis lægen vurderer, at der kan være symptomer på en demenssygdom, er det væsentligt at du bliver udredt for, om du har eller ikke har en demenssygdom. Hvis det er en demenssygdom, kan nogle demenssygdomme behandles med medicin. Behandlingen kan ikke helbrede, men den kan forsinke sygdommens symptomer.

Ud over den medicinske behandling findes der også ikke medicinske behandlingsmetoder. Man ved at hård fysisk aktivitet i nogen grad kan have tilsvarende virkning på sygdomssymptomerne som medicinen. Derudover er træning af sociale og funktionsmæssige færdigheder også med til, at vedligeholde ens funktionsniveau i længere tid. 
I Varde Kommune har vi tilbud til dig, som ønsker at træne dine færdigheder. Du kan kontakte en af kommunens demenskonsulenter for at høre nærmere om, hvilke tilbud som passer til dig. Demenskonsulenternes kontaktinformation finder du ved at trykke her.

Når du taler med demenskonsulenterne, har du også mulighed for at spørge til, om der er aktiviteter i den frivillige verden, som er rettet mod demensramte og de pårørende. Der findes nemlig forskellige frivillige tilbud, og det kan være vanskeligt selv at skabe et overblik, over de muligheder der er.

En demenssygdom kaldes ofte "De pårørendes sygdom". Derfor har Varde Kommune en række tilbud til pårørende. Du finder flere informationer her på siden eller ved at kontakte demenskonsulenterne.

Hvis du ønsker at vide mere om demens og demenssygdomme kan du orientere dig på følgende hjemmesider:

Alzheimerforeningen 

Alzheimerforeningen Sydvest (Esbjerg, Ribe, Varde)

Nationalt Videnscenter for Demens

Aktuelle begivenheder

 

 

Aktivitetstilbud til yngre demensramte

Kompas-klubben er en klub for personer med en demens og som er tidligt i sit demensforløb. Her laves der dagligt aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge. Der er tid og ro til, at alle idéer bliver hørt og kommer i spil.

Tidpunkt:       Løbende start

Målgruppe:     For dig som er tidligt i dit demensforløb

Hvem er kompas-klubben for? 

Du er tidlig i dit demensforløb?
Du kan selv komme til og fra KOMPAS - KLUBBEN eller ved hjælp af pårørende?
Du kan gå og cykle en tur
Du varetager selv din personlige hygiejne
Din alder er op til ca. 70 år.
Hvem er du sammen med, når du kommer i klubben?
Du tilbringer tid med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. Hver gang møder du Lea, som er daglig medarbejder i klubben. 

Aktiviteter 

Vi har mange aktiviteter og kan blandt andet nævne:

Træning
Vi skal have pulsen i vejret - det er rigtig godt for krop og sjæl.
Klubben har cykler, romaskine, crosstræner og andet træningsudstyr til rådighed. 

Udeliv 
Vi nyder udelivet og bruger meget gerne naturen til vores aktiviteter.
Vi deltager aktivt i havearbejde.

Indendørs aktiviteter
Vi spiller spil og har lettere husholdning

 

Tid til snak og fordybelse.
Der er også tid til snak og fordybelse i aktuelle emner. Det kan være emner som: 

Kørekort 
Testamente 
Konfrontation med sygdommen
Ophørt arbejde
Strategier i forhold til hukommelsesproblemer
Digitale løsninger
GPS

Hvornår og tidspunk
KOMPAS - KLUBBEN har åbent mandag - fredag fra kl. 9-12.
Det er individuelt hvor mange dage, man kommer. 
Inden du starter i klubben, skal du tale med Lea Filtenborg. 

Sted:              Ndr. Boulevard 98, 6800 Varde

Pris:               Selve tilbuddet er uden egenbetaling, men der er en udgift til kaffe/the og frugt.
                       Når vi er på tur, kan der komme udgifter til mad og entré til nogle aktiviteter.

Øvrigt:            Vi holder til i et mindre hus, hvor der er have. Der er parkering ved huset. 

Tilmelding:   Du kan kontakte Lea Filtenborg på tlf. 20 13 66 81.

 

Aflastningstilbud

I Varde Kommune har vi en række aflastningstilbud for demensramte og deres pårørende. Herunder kan du se hvilke tilbud der eksisterer, samt hvem du skal kontakte for yderligere information og deltagelse.

 • Varde Kommunes demenskonsulenter tilbyder støtte og rådgivning til demensramte og deres pårørende. Du kan læse mere om demenskonsulenterne, samt finde kontaktoplysninger her.
 • Varde Kommune har et aktivitets- og klubtilbud til demensramte tidligt i sygdomsforløbet. Tilbuddet hedder Kompas og foregår dagligt mellem kl. 9-12. Der tilbydes aktiviteter af forskellig art, såsom træning, udendørs aktiviteter fx havearbejde eller inde aktiviteter fx spilles der spil. Du indgår i hyggeligt samvær med andre borgere, som tidligt har fået en demenssygdom. 
  Se mere information og kontakt her.
 • Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen. Formålet med et daghjemsophold, er at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle. Varde Kommune tilbyder ligeledes særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.
  Du ansøger om en daghjemsplads ved at kontakte Visitationen. Kontaktoplysninger og åbningstider finder ud her.

Ud over Varde Kommunes aflastningstilbud, tilbyder en række frivillige organisationer også aflastning. Du kan se kontaktoplysninger om foreningerne og tilbuddene, ved at klikke på dem herunder:

Alzheimerforeningen

Aflastningstjeneste

Ældre Sagen 

Bliv demensven

Varde Kommune støtter Alzheimerforeningens arbejde for at skaffe 100.000 Demensvenner, og vores ambition er, at der i Varde Kommune bliver 1000 demensvenner. Derfor opfordrer vi alle til at blive demensvenner.

At være Demensven er først og fremmest en tilkendegivelse om, at man bakker op om mennesker med demens og at man gerne vil være med til at udbrede viden og nedbryde tabuer om demens. Du forpligter dig ikke til noget.

Varde Kommune har 1017 demensvenner i kommunen pr. 1. juni 2019.

Du tilmelder dig her.

Daghjem til demensramte

Du har mulighed for at komme på daghjem, hvis du ikke længere selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen.

Formålet med et daghjemsophold er, at udvikle eller fastholde funktionsevnen, og forlænge muligheden for at blive i eget hjem. Formålet kan også være, at aflaste din ægtefælle.

Varde Kommune tilbyder særlige daghjemspladser til demente, som har behov for et skærmet miljø.

Du kan læse mere om muligheder for daghjem her.

Danmarks første demensvenlige lokalsamfund

Ansager-Skovlund skal være Danmarks første Demensvenlige lokalsamfund

Varde Kommune skal være et godt sted at bo – også med en demenssygdom. Derfor har Varde Kommune, sammen med Syddansk Universitet og lokale ildsjæle i Ansager-Skovlund fået 620.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til at skabe Danmarks første demensvenlige lokalsamfund. Et lokalsamfund hvor man kan leve det gode hverdagsliv, få den hjælp og støtte man har behov for, og fortsat deltage i de fritids- og kulturaktiviteter man ønsker. Et lokalsamfund hvor borgerne i området hjælper og støtter op om hinanden, selvom en demenssygdom indtræffer.

Behovet kom, da Varde Kommune søsatte initiativet sammen med udviklingsrådet i Ansager-Skovlund. Her blev det tydeligt, at al tidligere erfaring fra andre steder byggede på store byer, hvor der både er sygehuse, supermarkedskæder, offentlig transportsystemer mv. I Varde Kommune er der flest landsbyer og mindre lokalsamfund, hvor det er helt andre mekaniser som spiller ind, når man eksempelvis som demensramt skal ned og handle eller til lægen. Derfor var der behov for, at danne nogle erfaringer, hvor man greb tingene anderledes an.

Det handler langt mere om at bygge på det relationelle og nære, som netop er det positive ved mindre byer og samfund. Her kender alle hinanden og er i forvejen gode til at være oprigtigt nysgerrige på hinandens ve og vel. Derfor handler det i høj grad om, at klæde folk på ift. hvordan man så agerer, hvis ens bedste ven, nabo, kollega eller kunde bliver ramt af demens.” siger udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget i Varde Kommune, Thyge Nielsen.

Det er meningen, at de erfaringer man gør sig i Ansager-Skovlund, skal give inspiration til landets øvrige landsbyer, lokalsamfund og kommuner.

Projektet løber frem til efteråret 2019.”

Den Lokale Demensalliance

I Varde Kommune har vi valgt at stifte en Lokal Demensalliance, som bl.a. består af lokale repræsentanter af Den Nationale Demensalliance

Den Lokale Demensalliance har til formål af drøfte og udvikle indsatser på demensområdet i Varde Kommune. På nuværende tidspunkt står alliance bl.a. bag følgende initiativer:

 • Undervisning til borgerrettede jobfunktioner i ekspedering af demensramte.
 • Danmarks første demensvenlige lokalsamfund.
 • Undersøgelse af samarbejdet mellem pårørende til demensramte og Varde Kommune.
 • Etablering af samarbejde med præsterne.

Den Lokale Demensalliance består af følgende parter:

 • Alzheimerforeningen SydVest
 • Ældresagen
 • Ældrerådet
 • Aflastningstjenesten
 • FOA
 • Ergoterapeutforeningen
 • Pro-Varde
 • Præsterne i Varde Kommune
 • Gerontopsykiatrisk afdeling Esbjerg
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Udviklingsrådet Ansager-Skovlund
 • Varde Kommune

Demensrummet - arbejdet mod at blive en demensvenlig kommune

Varde Kommune har været en del af et samarbejde med fem andre kommuner og Den Nationale Demensalliance om at udvikle Danmarks første seks demensvenlige kommuner. I processen blev kommunerne klædt på af diverse eksperter til, at fastsætte mål og ambitioner. Arbejdet resulterede for Varde Kommunes vedkommende i seks visioner. Visionerne samt konkrete mål er sammenskrevet i en udgivelse, som kan læses her

 

Demensvenlige butikker, foreninger og afdelinger i Varde Kommune

I Varde Kommune får virksomheder og foreninger med borgerrettede funktioner tilbudt undervisning i, hvordan man hjælper demensramte bedst muligt. Her på siden kan du se en liste over de steder, som er demensvenlige. 
Du kan også holde øje med dette logo i vinduet:

Private virksomheder:

 • Agerbæk Fysioterapi og Træning, Agerbæk
 • Dagli´ Brugsen, Ansager
 • Fysio- og Kropsterapeut v/ Kit N. Bak, Ansager
 • Ansager Genbrug
 • Apoteket i Grindsted
 • Helle Røde Kors besøgsvenner
 • Henne Strand Camping
 • Kirkens Korshær, Lunde
 • Røde Kors butikken, Nordenskov
 • Dagli´ Brugsen, Øse Nordenskov
 • Sportigan, Nr. Nebel
 • By BLOCH, Nr. Nebel
 • Tandlæge Vera Vad Winkler, Nr. Nebel
 • Mobil Special Optik, Oksbøl
 • Outrup Golfbane
 • Hodde Kro A/S, Tistrup
 • Løvbjerg, Varde
 • FysioDanmark, Varde
 • Synoptik, Varde
 • Varde Apotek
 • Tandlægerne i Ølgod
 • Nørgaard Andersen Optik, Ølgod
 • Din Tøjmand Henrik, Ølgod
 • Esta La Milla, Ølgod
 • SØS & SØS Sko, Ølgod
 • Fru Vestkær, Ølgod
 • Blomsterhjørnet, Ølgod

Biblioteker:

 • Biblioteket, Agerbæk
 • Biblioteket, Nr. Nebel
 • Biblioteket, Ølgod
 • Biblioteket, Oksbøl
 • Biblioteket, Varde

Kirker:

 • Henne Menighedsråd og Kirke
 • Lønne Kirke
 • Lunde og Outrup Menighedsråd og kirke + KorsFeen
 • Varde Kirke og Kirkegårdskontor
 • Øse Kirke

Medborgerhuse:

 • Medborgerhuset, Varde

Transport:

 • Palles Taxi og Busser
 • Varde Taxa

Foreninger i Varde Kommune:

 • Kulturspinderiet
 • Frivillighuset i Varde

Boligforeninger:

 • Varde Boligadministration
 • Arbejdernes Andelsboligforening
 • Filsø Boligforening
 • Domea

Enheder i Varde Kommune:

 • Borgercenter Varde
 • Social- og Sundhedsforvaltningen
 • Skovhøj plejecenter
 • Træning og Rehabilitering

 

Ønsker du som virksomhed at blive demensvenlig, kan du kontakte Stephanie Hansen for nærmere information. 

Mail: stha@varde.dk
Tlf: 2156 2237

Demensvenlig indretning

Demensvenlig indretning i eget hjem

Demenssygdom kommer og opleves forskelligt. Derfor er standardløsninger ikke altid muligt, når dit hjem skal indrettes. Små ændringer i din indretning og din hverdag, er med til at holde dig igang og fastholde din almindelige hverdag så længe som muligt.

Du kan via dette link, læse meget mere om demensvenlig indretning i eget hjem.

Demensvenlig indretning på plejecentre

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens åbnede i februar 2018 op for ansøgning om midler til demensvenlig indretning,  hvor ejere af plejeboliger hvor demente borgere er en del af målgruppen kunne ansøge om midler.

Puljen indeholder 28,5 mio. kr., og midlerne bliver uddelt til mindre ombygninger eller nyindretning af eksisterende plejeboliger, der opfylder særlige behov hos beboere med demens. Derudover yder puljen tilskud til rådgivningsydelser til udarbejdelse af handlingsplaner, som anbefaler tiltag for forbedring af plejeboligers demensegnethed.

Ældreområdet i Varde Kommune har udarbejdet syv ansøgninger til Trafik-, Bolig og Byggeristyrelsens Demenspulje 2018.

I tæt samarbejde med arkitektfirmaet ”ERIKarkitekter” http://erik.dk/, er der udarbejdet  forslag til mere demensvenlig indretning ude som inde på nedenstående plejecentre:
Se forslagene til demensvenlig indretning på de syv plejecentre her:

Carolineparken

Lyngparken

Skovhøj

Poghøj

Sognelunden

Møllegården

Aktivitetscenteret i Ølgod

Nedenfor kan du se de plejehjem der har fået bevilget penge af Trafik-, Bolig og Byggeristyrelsens - Demenspulje 2018.

Aktivitetscenteret i Ølgod
Demensvenlig indretning af udearealet - 490.000 kr.

Lyngparken
Aktivitetsopdeling i mindre enheder af plejecentrets centerbygning - 651.000 kr.

Poghøj
Afskærming, bænke og planter i have. Montre og foliebeklædte døre ved beboelse - 418.000 kr.

Carolineparken 
Forbedring af fælles udeareal samt etablering af genkendelige døre i boliger og afdelinger - 842.000 kr.

Afslag: De plejecentre som desværre ikke fik tilkendt midler er:
Sognelunden
Møllegården
Skovhøj

Demensven-Match

Find din demensven eller tilbyd din hjælp

Demensven Match er en app, som forbinder frivillige Demensvenner med mennesker med demens. Demensven Match er en nytænkning af frivillighed, hvor målet er, at aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Dine oplysninger bliver ikke vist, og du bestemmer selv, hvem du vil i kontakt med.

Du kan læse mere og oprette en bruger ved at klikke her.

Få besøg af en demenskonsulent

Hvis du eller en af dine pårørende rammes af en demenssygdom, har du som borger i Varde Kommune mulighed for at kontakte en demenskonsulent. Det du bl.a. kan bruge en demenskonsulent til er følgende opgaver:

 • Hjemmebesøg
 • Støtte til udredning af demens
 • Deltagelse i pårørendegrupper
 • Aflastning af pårørende
 • Koordinering og samarbejde med borgeren, der er ramt af en demenssygdom, pårørende, læge og andre samarbejdspartnere
 • Rådgivning og undervisning til pårørende
 • Hjælp ved problematiske plejesituationer.

Du er altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter for en uforpligtende snak. Du kan finde deres kontaktoplysninger her.

Demenskonsulenterne tilbyder undervisning til pårørende

Få viden om demens og inspiration til, at håndtere livet til trods for de store forandringer i hverddagen gennem et kursusforløb.

Målgruppen er pårørende til et menneske, der har en demenssygdom. Det kan være partner/ægtefælle, voksne børn og nær familie og venner - samt andre interesserede.

Vi har et kursusforløb, som forløber over 4 gange fra kl. 16-18. Vi mødes tirsdag d. 10. september, d. 24. september, d. 8. oktober og d. 22. oktober 2019.

For nærmere information, klik her.

Glemmer du?

Glemmer du?   – biblioteket tilbyder

Varde Bibliotek gør sit bedste for at være demensvenligt. Via projektet ”glemmer du?” har biblioteket fokus på at tilpasse, målrette og udvikle særlige bibliotekets tilbud til demente borgere; herunder aktivitetskufferter, arrangementer og Fælles Læsning.

Hensigten er desuden at oplyse og nedbryde tabuer om demens og skabe trygge rammer på biblioteket for den demente borger.

Tilbud:

Aktivitetskufferter
Kufferternes indhold varierer, men der kan fx være puslespil, Aqua Paints, digitale materialer, sansestimulerende materialer og måske en hund eller en kat, der kan være beroligende at sidde med.

Kufferterne har forskellige temaer, der knytter an til den personlige livshistorie. Sigtet er at skabe fortælleglæde og vække erindringer hos den, der er ramt af demens. Der lægges op til fællesaktivitet og hyggelige samtaler, men også til adspredelse og rolige stunder for den enkelte.

Er du oprettet som låner, kan du låne en kuffert med hjem i tre måneder ad gangen. Kufferterne kan også bringes ud gennem ’Biblioteket kommer ’-ordningen.

Arrangementer
Varde Bibliotek tilbyder arrangementer særligt for demente borgere. Ofte arrangeres disse i samarbejde med Kompasklubben.

Derudover forsøger vi at skabe tydelige og trygge rammer for demente borgere ved vores vanlige arrangementer. Nogle arrangementer er mærket ”Et demensvenligt arrangement”. Det betyder blandt andet, at der er mindst to værter med viden om demens, at vi har god tid, at vi taler åbent om demens og byder demente velkomne.

Endelig tilbyder biblioteket foredrag om demens, som er åbne for alle og har til hensigt at skabe åbenhed og sprede viden om demens.

De aktuelle ”glemmer du?” arrangementer kan ses her: https://www.vardebib.dk/glemmer-du/arrangementer

Eller se alle bibliotekets arrangementer her: https://www.vardebib.dk/arrangementer

Guidet Fælles Læsning
I en højtlæsningsgruppe efter metoden Shared Reading kan man læse sammen på en let og uforpligtigende måde. Læsegruppelederen læser højt af en kort tekst og undervejs taler man sammen i gruppen om de emner og tanker, der dukker op. Alle kan deltage med de erfaringer og erindringer man har fra livet – også selvom de kognitive og sproglige forudsætninger ikke er de samme som tidligere.

Er du interesseret i et læsefællesskab, så kontakt Janne Clausen Hansen på jahc@vardebib.dk

glemmerdu.dk
Her finder du oplysninger om projektet, de aktuelle arrangementer slås op og du kan finde information om aktivitetskufferterne samt anbefalinger af relevant litteratur, gode links til spil og øvelser, der træner hjernen og meget mere.

Glemmer du? er et projekt, der udvikles og gennemføres i et samarbejde mellem Varde bibliotek, Varde kommunes ældreområde og Center for Sundhedsfremme.

Hjælp i hverdagen som demensramt

Hvis du er ramt af en demenssygdom og ikke længere kan klare hverdagen selv, er der mulighed for at få hjælp i eget hjem.

Hjælpen kan gives som fx hjemmehjælpmadservice, ved etablering af hjælperordning eller i form af aflastning.

Tildelingen af hjælp tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov. Det er Visitationen i Varde Kommune, der vurderer dit behov, og tildeler den nødvendige hjælp.

Læs mere om:

Kontaktoplysninger til Visitationen finder du her.

Opret din livshistorie

Når du rammes af en demenssygdom, er det en god idé at nedfælde din livshistorie. På den måde vil dine præferencer for hverdagen, dine erindringer og din livshistorie stadig blive husket og brugt, selv hvis hukommelsen langsomt forsvinder.

Logo

Varde Kommune benytter det firma som hedder Min Livshistorie. På sigt vil vores plejepersonale bruge de oplysninger fra din livshistorie, som du giver dem lov til at vide.

Det er også et godt værktøj, hvis du skal fortælle børn og børnebørn om din livshistorie.

Varde Kommune opfordrer derfor alle til at oprette en livshistorie.

Har du behov for hjælp, kan du henvende dig til din lokale Ældre Sagen afdeling eller spørg en demenskonsulent om de kan henvise dig, til en som kan hjælpe.

 

Pårørende grupper

Varde Kommune tilbyder i dag pårørende grupper til pårørende til demensramte. Der er pårørendegrupper forskellige steder i kommunen. 
Du kan finde din nærmeste pårørendegruppe og læse mere ved at tykke her.

Hvis du vil vide mere, er du altid velkommen til at kontakte en af kommunens demenskonsulenter. 
Du kan finde kontaktoplysninger på demenskonsulenterne her.

Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende

Esbjerg, Fanø og Varde Kommune har i flere år arbejdet for at skabe bedre forhold for demensramte og deres pårørende. Kommunerne har i dag primært tilbud til ældre med demens og personer som er langt i deres sygdomsforløb, og i mindre grad tilbud til den yngre målgruppe.

Visionen er derfor at skabe et rådgivnings- og aktivitetscenter, der fungerer som et møde-, være- og lærested, hvor borgere som er ramt af demens og pårørende anonymt og frit kan komme og få råd og vejledning om livet med en demenssygdom, hjælp til at håndtere den krise, som sygdommen giver anledning til samt mulighed for at møde ligesindede i trygge rammer.
Endvidere er der behov for at oprette initiativer, som i særlig grad henvender sig til tidligt diagnosticerede og yngre med demens (<70+), og som griber fat om de særlige problemstillinger, der kan ramme yngre med demens, eksempelvis fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi mv. 
Tilbuddet skal tilrettelægges efter brugerens ønsker og behov og være fleksibelt ift. den aktuelle brugergruppe. Ved at samle tilbuddet kommunerne imellem vil brugergruppen være større, og der vil derfor være mulighed for både flere mere differentierede og mere fleksible tilbud. 

Rådgivnings- og aktivitetscentret placeres med hovedsæde i Esbjerg på Sundhedscenter Højvang, og med en satellitfunktion i Varde. Med henblik på at tilgodese de borgere, som bor langt fra hovedcenteret og satelitfunktionen vil der være mødested og mulighed for afholdelese af aktiviteter på sundhedscentrene i henholdsvis Ribe og Bramming. Endvidere vil der foregå i mindre omfang aktiviteter i Ølgod.

Flyver - træningstilbud

Varde Kommune som demensvenlig kommune

Varde Kommune er blandt de førende i arbejdet for at skabe gode livsvilkår for demensramte og deres pårørende. Vi har i de seneste år arbejdet målrettet for at skabe kvalitetstilbud til borgerne samt udviklet, afprøvet og implementeret helt nye metoder indenfor området. Dette har skabt genklang i vores omverden – både blandt kommunens borgere men også blandt andre kommuner, større organisationer, folketingspolitikere såvel som international opmærksomhed.

 

På demensområdet har vi seks ambitioner, vi arbejder på at forbedre:

 • Bedre sygdomsforløb for demensramte
 • Bedre støtte til pårørende
 • Kompetenceløft til personalet
 • Flere demensvenlige boliger
 • Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
 • Understøt vidensdeling og forskning.

Under hver af punkterne har vi indsatser, der skal være med til at indfri ambitionerne. Kort kan nævnes demensvenlig indretning af plejeboliger, demensuddannelse til 400 medarbejdere, aktivitetstilbud til yngre med demens, Rådgivnings- og aktivitetscenter til demensramte og pårørende osv.

Det område hvor vi har gjort en indsats, som adskiller sig fra andre kommuner, er i arbejdet med at lave tilgængelige og inkluderende lokalsamfund. Vi har flere tiltag for at fremme demensvenligheden blandt kommunes øvrige borgere, bl.a. i form af Danmarks første demensvenlige lokalsamfund i Skovlund-Ansager, tilbud om undervisning til butikker med borgerrettede jobfunktioner og vi har oprettet Den Lokale Demensalliance, hvor en bred palette af interessenter samarbejder med kommunen om at udvikle indsatsen overfor demensramte.

Til trods for de mange indsatser er demenssygdommen fortsat en stor udfordring idet der er tale om en kognitiv sygdom, hvilket betyder at det er andre problemstillinger end vanligt, som skal håndteres. Dette afspejles både i ændrede behov for medarbejderkompetencer og ændrede arbejdsgange. På nogle områder støder vi ind i en lovgivning, der ikke tilgodeser personer med denne type kognitive udfordringer.

Vi har taget et godt skridt til at skabe bedre forhold for demensramte. Der er fortsat en vej at gå. Den vil vi gerne være med til at definere nationalt og internationalt!

Ældre- og plejebolig

Når du bor i eget hjem kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, så har kommunen en række ældreboliger og plejeboligerLæs mere her.

I alt er der i Varde Kommune 12 plejecentre, hvoraf tre af dem er specielle demensplejecentre eller demensafsnit. Demenscentrene og afsnittene finder du på:

Demensvenlig indretning af plejeboliger

I december 2016 havde Varde Kommune et demensrejsehold - bestående af en række eksperter, til at gennemgå 9 ud af vores 13 plejecentre, med det formål at skabe bedre forhold for beboere med en demenssygdom. Allerede nu er arbejdet med efterleve anbefalingerne i gang på de enkelte centre. Du kan læse alle anbefalingerne i Rejseholdets rapport her.

Økonomisk og juridisk rådgivning

Hvilke økonomiske forhold skal man være opmærksom på, hvem kan handle på mine veje, hvis jeg ikke længere selv kan? Det er nogle af de spørgsmål, der opstår når du eller en af dine pårørende bliver ramt af demens. Varde kommune tilbyder derfor individuel og anonym rådgivning om økonomiske og juridiske forhold.

Rådgivningen er gratis og uforpligtende for dig, som syntes at det er svært at finde ud af de juridiske forhold og de økonomiske ændringer, der kommer i forbindelse med demenssygdom.

Rådgivningen kan bla. handle om.:

 • Fremtidsfuldmagter
 • Testamenter
 • Værgemål
 • Privatøkonomiske forhold

Rådgivningen foregår i Varde alle dage fra kl. 15 til 16.

Varde, Kompasklubben - Nordre Boulevard 98, 6800 Varde

 • Onsdag den 15-01-2020
 • Onsdag den 19-02-2020
 • Onsdag den 18-03-2020
 • Onsdag den 15-04-2020
 • Onsdag den 13-05-2020
 • Onsdag den 17-06-2020
 • Onsdag den 19-08-2020
 • Onsdag den 16-09-2020
 • Onsdag den 21-10-2020
 • Onsdag den 18-11-2020
 • Onsdag den 16-12-2020

Der er mulighed for at det kan foregå i Ølgod og Nr. Nebel ved behov.
Kontakt demenskonsulent Solveig Jørgensen på tlf. 79946633 eller mail: sojr@varde.dk

Du kan finde brochuren Økonomisk og Juridisk rådgivning her.