dreng2

COVID-19 og foreningslivet

Denne side har til hensigt at samle COVID-19 relaterede informationer for foreningslivet i Varde Kommune.

Retningslinjer

I Varde Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer i relation til COVID-19. Inden for Kultur- og Fritidsområdet henviser således også til Kulturministeriets retningslinjer for området. Da retningslinjerne løbende tilpasser sig den aktuelle situation henviser vi til deres hjemmesider for opdaterede informationer og retningslinjer.

Det er vigtigt for os, at I også holder jer orienteret via jeres respektive forbund, da der kan være særlige aftaler for de enkelte aktiviteter. Forhold som ikke står direkte i retningslinjerne fra ministeriet. De nationale interesseorganisationer fx DIFDGIDUF har også informationer om foreningsaktiviteter under pandemien.

 

OPDATERET 17.09.2021 

COVID-19 & foreningslivet

Alle restriktioner er nu ophævet - 10. september

Den 10. september 2021 kunne vi ENDELIG vinke farvel til de sidste corona-restriktioner. 

Selvom restriktionerne nu er væk, findes COVID-19 desværre stadigvæk i vores samfund. Det er derfor fortsat vigtigt, at der er fokus på smitteforebyggelse - også i vores foreninger. 
Vi har samlet en oversigt over, hvad I som forening stadigvæk skal være opmærksomme på. 

Sundhedsstyrelsens 6 råd til smitteforebyggelse
Vi opfordrer alle foreninger til at hjælpe med at dele Sundhedsstyrelsens seks gode råd om smitteforebyggelse. Det kan I fx gøre ved at opfordre dem til at hænge Sundhedsstyrelsens plakater op i klublokaler mv. 

De 6 råd er:
1. Bliv vaccineret
2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
3. Hold afstand
4. Luft ud og skab gennemtræk
5. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
6. Gør rent - særligt overflader som mange rører ved

Ved smitte i klubber:
Til trods for at mange danskere er vaccineret, vil mange opleve smitte i klubberne i løbet af de kommende måneder.

På coronasmitte.dk finder I fortsat svar på en række spørgsmål, og på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside finder I gode beskrivelser af, hvordan man skal håndtere det, hvis man er blevet smittet med COVID-19, eller hvis man er nær kontakt til en smittet

Ved tvivlstilfælde anbefaler vi til enhver tid, at der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11.

OPDATERET: 17.09.21

COVID-19s påvirkninger af foreningsområdet

Kultur og Fritid gennemførte i oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede foreningslivet generelt. 46% af alle godkendte foreninger i Varde Kommune besvarede spørgeskemaet og undersøgelsen tegner derfor et godt billede af situationen på undersøgelsestidspunktet.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer:

- Aktiviteter
- Deltagere 
- Frivillighed
- Økonomi
- Kommunikation
- Udfordringer
- Potentialer
- Fremtiden
- Håndtering af nedlukningen

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet et notat, som kan læses her

DIF og DGIs coronahjælpepulje - frist 31. august 2021 kl. 12.00

Opdatering 12.08.21

Ny ansøgningsrinde til DIF og DGI's corona-hjælpepulje løber fra d. 7. juli 2021 kl. 12.00 og frem til den 31. august kl. 12.00

I denne runde kan der ansøges om tab og forventede tab i perioden 1. januar 2021 frem til 31. august 2021.

 

Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

Hvem kan søge puljen:

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen.

Hvad er ansøningsfristen:

31. august 2021 kl. 12.00

Hvor søger man:

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge om at få dækket tabet i 2021.

Læs mere på DIF's hjemmeside

DIF og DGI’s foreningspulje

Opdateret: 12.08.21

Åbningen for ansøgninger til DIF og DGI’s Foreningspulje i kategorien 0-30 t.kr. sættes midlertidigt på pause, og lukker derfor for ansøgninger i perioden d. 7. juli til d. 31. august 2021 kl.12. I mellemtiden henviser vi til DIF og DGI’s genstartspulje samt pulje for planlagte aktiviteter. Allerede indsendte ansøgninger vil selvfølgelig blive behandlet i perioden, med en forventet svarfrist på fire uger.

Yderligere gøres der opmærksom på ændringer i retningslinjerne. Skæringsdatoen d. 31. august 2021 for ansøgninger i kategorien 30.001-300.000 kr. er annulleret, og ansøgninger indsendt efter d. 7. juli, vil først blive behandlet ved næste skæringsrunde som er d. 31. oktober 2021. Alle ansøgninger der er indsendt inden d. 7. juli kl. 23.59, vil blive behandlet sammen med ansøgningerne indsendt inden d. 31. maj 2021, og kan derfor allerede forvente svar medio juli.

Hvem er puljen for:

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

Hvad dækker puljen:

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Sådan søger I:

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR). Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Find flere information på www.dgi.dk

Kulturministeriets hjælpepakker til kulturlivet frist 30.08.21 og 31.10.21

Klik her for at få en oversigt over støttemuligheder

Opdatering 18.08.21
Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet for tabt deltagerbetaling i perioden fra december 2020 til 21. maj eller til 30. juni 2021 som følge af nedlukning af aktiviteter i forbindelse med foranstaltninger til forhindring af COVID-19.
Ansøgningsfrist den 30. august 2021.
Læs mere her

Opdatering 18.08.21
Kompensationsordning for arrangører af større kultur- og idrætsarrangementer som følge af COVID-19
Formålet er at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriers område.
For perioden fra den 1. september til den 31. august 2021 er der ansøgningsfrist den 31. oktober 2021.
Læs mere og søg ordningen her

Oversigt over andre støttemuligheder til foreninger

For at hjælpe foreningerne har Varde Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger.

Nogle ordninger er relateret til Corona, mens andre er mere generelle ordninger. Vær opmærksom på at nogle af ordningerne kan henvende sig til bestemte typer foreninger.

Varde Kommune tager forbehold for fejl og mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF har udarbejdet en god oversigt over støttemuligheder ifm. Coronakrisen.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI har en oversigt over muligheder fra virksomheder og fonde.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Oversigt over tilskud fra DUF.

Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

Find en oversigt over støttemuligheder samt gode råd til foreningens økonomi ifm. Coronakrisen.

Aftenskoleområdet

Paraplyorganisationerne: 

DOF:   Info om Corona | DOF (danskoplysning.dk)

Fora:   Oplysningsforbund (fora.dk)

Samt FOF, LOF og AOF’s egne hovedorganisationer.

Nordea-fonden - Her bor vi - ansøgningsfrist 23. sept. 2021

Her bor vi

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark.

Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.

Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. 
Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021


Vil I høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når Nordea-fonden går live på Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17

Ansøgningsfrist: Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.
Find al information om puljen på www.nordeafonden.dk/herborvi

DIF og DGI's genstartspulje og pulje for planlagte aktiviteter

DIF og DGI's genstartspulje:

Puljen kan søges af lokale idrætsforeninger til at skabe aktiviterer og oplevelser for alle i sommeren og efteråret frem til d. 25. oktober 2021.

Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og ældre og aktiviteterne skal både være med til at højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevelser.
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og aktivere brugerne gennem deltagelse i de støttede aktiviteter.

Genstartspuljen kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt.

Læs mere om puljen, og hvordan I ansager her

DIF og DGI's pulje for planlagte aktiviteter:

Puljen kan støtte lokale idrætsforeninger til at afholde planlagte aktiviteter fra 1. juli 2021 til og med 31. december 2021, som ellers ikke kunne finde sted pga. manglende indtægtsgrundlag som følge a COVID-19-restriktioner i sommerperioden.

Puljen for planlagte aktiviteter kan ansøges af alle frivillige foreninger, der beskæftiger sig med idræt. 

Læs mere om puljen, og hvordan I ansager her