dreng2

COVID-19 og foreningslivet

Denne side har til hensigt at samle COVID-19 relaterede informationer for foreningslivet i Varde Kommune.

Retningslinjer

I Varde Kommune følger vi Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer i relation til COVID-19. Inden for Kultur- og Fritidsområdet henviser således også til Kulturministeriets retningslinjer for området. Da retningslinjerne løbende tilpasser sig den aktuelle situation henviser vi til deres hjemmesider for opdaterede informationer og retningslinjer.

Det er vigtigt for os, at I også holder jer orienteret via jeres respektive forbund, da der kan være særlige aftaler for de enkelte aktiviteter. Forhold som ikke står direkte i retningslinjerne fra ministeriet. De nationale interesseorganisationer fx DIFDGIDUF har også informationer om foreningsaktiviteter under pandemien.
DIF har lavet 6 spørgsmål og svar om coronapas i foreningsidrætten. Det kan du læse om her

Genåbningen sker under stort tidspres, så der kan forekomme ændringer i retningslinjerne det næste stykke tid. Det vil blive indarbejdet her på hjemmesiden.

Læs mere om genåbningen på Kultur og Fritids området under fanerne "Genåbning"

 

Opdateret: 07.07.2021 

COVID-19 & foreningslivet

Genåbning d. 1. august

Gældende 1. august 2021

Udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum
Der vil være krav om faste pladser samt registrering af tilskuere. 
Krav om sektionering og afstandskrav ophæves.
Ændringerne gælder for udendørs kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum omfattet af bekendtgørelse om afvikling af større arrangementer på Kulturministeriets område ifm. håndtering af covid-19 samt bekendtgørelse om afvikling af 3F Superligaen mv. 
Der vil fortsat gælde krav om, at tilskuere i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, oplægsholder, bane eller lignende.

Registrering af tilskuere
Kravene om registrering af tilskuere ændres så navn, telefonnummer og pladsoplysninger vil være tilstrækkelig information.
Der er ikke længere krav om registrering af tilskuernes mailadresser.
De opdaterede regler herom kan findes i Bekendtgørelse om registrering af oplysninger om publikum i forbindelse med afvikling af større udendørs arrangementer og i Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af oplysning om tilskuere i forbindelse med afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. 

Spørgsmål og svar om det europæiske coronapas

Retningslinjer for publikumsrettede kultur- og idrætsaktiviteter

Retningslinjer for folkehøjskoler

Retningslinjer for udøvende idræts- og foreningsaktiviteter

Q&A til restriktioner på kultur-, idræts- og foreningsområdet

OPDATERET 07.07.21

Sommeraktiviteter 2021

Retningslinjer for sommeraktiviteter, herunder sommerlejre, spejderlejre, stævner mv., med indendørs aktiviteter og deltagelse af flere personer end det indendørs forsamlingsforbud - Læs her

Seneste opdatering d. 17. juni 2021

Genåbning d. 14. juni

Indendørs aktiviteter:

- Forsamlingsloft er på 250 personer indendørs fra 1. juli, hvis areal- og afstandskravene kan overholdes.

Tjek af Coronapas:

- Tjek af coronapas ophæves for fritids og foreningsaktiviteter - dog ikke for idrætsaktiviteter. Det ophæves pr. 1. august 2021.

- Coronapas skal tjekkes stikprøvevis af foreningen én gang hver dag for hver lokalitet/facilitet af alle deltagere i lokalet. Der er krav om fremvisning af coronapas – hvis det ikke kan fremvises, kan pågældende bortvises

- Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne. 

Et gyldigt coronapas er,

- Hvis duer vaccineret - ved vaccination er passet først gyldigt 14 dage efter første stik - man skal have modtaget andet stik senest 42 dage efter første stik

- En negativ coronatest der max. er 72 timers gammel. 

- Har du haft corona indenfor de seneste 14-240 dage

- Gyldigheden af negative PCR-tests ændres pr. 1. juli 2021, så en PCR vil være gyldig i 96 timer mod de nuværende 72 timer. 

Husk også ID. 

Afstandskrav

- Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der holdes mindst en meters afstand mellem personer i det offentlige rum og gerne 2 meter, når det er muligt

- Afstand vurderes fra næse til næse

- Det anbefales at reducerer antallet og varigheden af nær kontakt, hvis muligt. Der bør være stor fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning.

Arealkrav:

- Der må højest være én person pr. 4 m2 gulvareal, hvis det er stående aktiviteter. Hvis der er tale om siddende aktiviteter såsom skak m.m., så er kravet 2 mpr. person. 

- Er gulvarealet mindre end 4 m2 må der højest være en person f.eks. på et toilet.

- Gulvareal opgøres fra væg til væg uanset inventar

Overnatning

- Sommer- og spejderlejre, stævner med overnatning kan gennemføres med maks. 500 deltagere inden- og udendørs fra den 14. juni 2021. Der er krav om coronapas ved indendørs aktiviteter, herunder overnatning for mellem 100 og 500 personer.  

Udendørs

- Forsamlingsforbuddet udendørs ophører fra 11. juni 2021.

Generalforsamling

- Kan afvikles i overensstemmelse med kravene og retningslinjerne for erhvervsmæssige og faglige konferencer og møder.

- Det betyder, at man gerne må være mere end 250 personer, hvis retningslinjerne overholdes.  

- Såfremt det fremgår af en forenings vedtægt, at en generalforsamling kan afvikles virtuelt, så er der ikke er noget til hindrer for det. 

OPDATERET: 14.06.21

Kulturministeriet - Genstartspuljer åbner for ansøgninger d. 19. maj

Fem genstartspuljer på i alt 37,5 mio. kr. til kultur- og idrætslivet åbner for ansøgninger onsdag den 19. maj kl. 15.00.

 

Genstartspuljerne skal understøtte genåbningen af kultur- og idrætslivet gennem aktiviteter og udvikling af nye formater i det offentlige rum. Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages, og der lukkes for ansøgninger når alle midler er uddelt. Læs mere: Ordninger til institutioner, organisationer, foreninger mv. (slks.dk)

 

Pulje 1: Sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning

Puljens formål er at yde tilskud til sikkerhedsmæssige tiltag, der sikrer en sikker genåbning af kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner mv. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, eksempelvis kulturinstitutioner og idrætsorganisationer, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 4,4 mio. kr. til puljen til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 2: Kultur for alle - digitale tilbud til borgerne

Puljens formål er at gøre kulturtilbud tilgængelige gennem digitale tiltag. Der kan eks. søges tilskud til versioneringer af allerede udviklede aktiviteter til online-formater. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, eksempelvis kulturinstitutioner og idrætsorganisationer, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 4,8 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 3: Aktiviteter for vækstlaget

Puljens formål er at støtte aktiviteter i vækstlaget med henblik på fortsat udvikling, aktivitet og eksponering af vækstlaget inden for kultur- og idrætslivet. Puljen kan søges af aktører i vækstlaget inden for kultur- og idrætsområdet, dvs. nye kunstnere og atleter/idrætstalenter, samt den kan søges af kultur- og idrætsforeninger og kulturinstitutioner, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Der er afsat i alt 11,6 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 4: Nye formater for aktiviteter i det offentlige rum

Puljens formål er at understøtte, at publikum får oplevelser med nye kultur- og idrætsaktiviteter og at yde tilskud til afprøvning af nye formater. Det kan f.eks. være omlægning af allerede planlagte arrangementer fra indendørs til udendørs eller fra stort til mindre deltagerantal. Puljen kan søges af aktører inden for kultur- og idrætslivet, hvis primære formål er at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for borgerne. Den ansøgende forening eller institution skal indgå i samarbejde med en anden forening eller institution, for eksempel på tværs af sektorer, om det projekt, der søges om tilskud til. Der er afsat i alt 10,7 mio. kr. til fordeling.

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Pulje 5: 100 dage med kultur og idræt

Puljens formål er at støtte aktiviteter, der indgår i en landsdækkende festival for kultur og idræt, som vil være med til at markere genåbningen af kultur- og idrætslivet i hele landet. Puljen kan søges af kommuner til aktiviteter i kommunen i samarbejde med lokale aktører og foreninger. Der er afsat i alt 4,8 mio. kr. til fordeling. 

Læs mere i ansøgningsvejledningen

Ansøgninger til puljerne behandles i den rækkefølge, de modtages. Puljemidlerne fordeles løbende, indtil puljernes midler er opbrugt. Puljerne lukkes for ansøgninger, når midlerne er opbrugt. 

Puljerne kan søges fra onsdag den 19. maj kl. 15.00 

Læs mere om genstartsteamets anbefalinger på Kulturministeriets hjemmeside

Se oversigt over alle Kulturministeriets initiativer, puljer og kompensationsordninger

Genåbning 21. maj

Opdateret: 21. maj 2021.

Der er indgået aftale om yderligere genåbning af Danmark, som indbefatter aftenskoler og foreningsliv. 

Her er hovedpunkterne i denne aftale, som gælder fra fredag den 21. maj 2021:

 • Resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter åbner for alle aldersgrupper – over 18 år med coronapas.
 • Aftenskolerne kan åbne for deres undervisning  - med coronapas
 • Musik- og kulturskoler åbner for elever over 18 år
 • Der åbnes op for, at foreninger kan genoptage sangaktiviteter. Der anbefales 2 meters afstand ved sangaktiviteter.
 • Alle lokaler på kultur- og fritidsområdet - herunder arkiver - vil fra den 21. maj 2021 være åbne indenfor gældende restriktioner og retningslinjer
 • Forsamlingsforbuddet er på 50 personer indendørs og 100 personer udendørs
 • Afholdelse af større idrætsarrangementer kan gennemføres med publikum i overensstemmelse med ordningen for større arrangementer med siddende publikum
 • Reglerne for coronapas lempes således der kun skal foretages én daglig stikprøvekontrol af alle deltagerne. Ansvaret for stikprøvekontrollen har den forening som har booket lokalet
 • Reglerne for coronapas lempes, så man som udgangspunkt 14 dage efter 1. vaccinationsstik kan anvende dokumentation herfor som coronapas.

 

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter Opdateret 20. maj 2021

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv samt udendørs aktiviteter og arrangementer, hvor publikum/deltagere er stående eller i bevægelse inden for kultur-, idræts- og foreningsliv Opdateret 20. maj 2021

Retningslinjer for kulturproduktioner og kultur- og idrætsarrangementer med siddende publikum Opdateret d. 21. maj 2021

Retningslinjer for kulturaktiviteter, hvor publikum er i bevægelse Opdateret d. 20. maj 2021

Orientering om ændringer i regler vedr. Coronapasset pr. 21. maj 2021 Opdateret 20. maj 2021

 

Se den politiske aftale i sin helhed Opdateret d. 17. maj

Genåbning 6. maj

Kulturministeriet har opdateret deres retningslinjer, som gælder fra torsdag den 6. maj 2021.

Du kan se retningslinjer for indendørs idræts- og fritidsaktiviteter samt idræts- og fritidsfaciliteter her Opdateret d. 10. maj 2021

Du kan se retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv her Opdateret d. 7. maj 2021

Se de fulde retningslinjer for foreningsidrætten på Kulturministeriets hjemmeside.

Indendørs idræt:

 • Indendørs idræt er tilladt for alle aldersgrupper.
 • Kontaktsport skal begrænses til øvelser uden kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år.
 • Kontaktsport med kropskontakt er tilladt for børn og unge til og med 17 år og for voksne på 70 år og derover.
 • Der gælder et forsamlingsforbud på 25 personer. Både udøvere, trænere, dommere mv. tæller med i det samlede antal.
 • Der er krav om coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover.

Udendørs idræt:

 • Der gælder et forsamlingsforbud på 75 personer for udendørs idræt, hvor idræt både med og uden kropskontakt er tilladt. Både udøvere, trænere, dommere og evt. tilskuere i form af forældre eller lign. tæller med i det samlede antal.
 • Professionel idræt er fortsat undtaget fra restriktionerne.
 • Superliga-ordning med mulighed for op til 500 siddende tilskuere pr. sektion. Tilladelsen omfatter kun fodboldkampe i 3 F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder)

Regler for coronapas ved indendørs idræt

 • Der er krav om kontrol af coronapas for voksne udøvere fra 18 år og derover ved indendørs idræt.
 • Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.
 • Træneren eller holdlederen har ansvaret for at tjekke for gyldigt coronapas, før træningen igangsættes.
 • Er der ingen træner eller holdleder til stede, har facilitetsejeren eller foreningen pligt til at udføre stikprøvekontrol af coronapas. Stikprøvekontrollen skal ske mindst én gang i døgnet.
 • Brug af klublokaler til f.eks. møder og generalforsamlinger
 • Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”.Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, hvis retningslinjerne overholdes.

Brug af klublokaler til f.eks. møder og generalforsamlinger

Brug af klubhuse er tilladt til foreningsaktivitet forudsat, at det sker i overensstemmelse med kravene for ”ordningen for konferencer og møder med erhvervsmæssige eller faglige formål”.  Dvs. man må også gerne være flere end 25 personer, hvis retningslinjerne overholdes.

Se nærmere i Erhvervsministeriets retningslinjer for konferencer og møder

Næste fase af genåbningen

Næste fase af genåbningen er planlagt til den 21.maj, og DIF og DGI håber og arbejder for, at kontaktsport til den tid også bliver tilladt for voksne over 18 år.

Genåbning

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes fra 1. marts 2021

 • Der stilles krav om, at besøgende fremviser dokumentation for negativ COVID-19-test (højst 72 timer gammel).
 • Udendørs kulturinstitutioner defineres som udendørsområde, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder museer, zoologiske haver mv.
 • Det bemærkes, at der gælder et forsamlingsforbud på max 10 personer i forbindelse med alle former for ophold i udendørs kulturinstitutioner. Dette gælder også byvandringer, omvisninger mv.. Lønnede medarbejdere tækker ikke med i forsamlingsforbuddet.
 • Forsamlingsforbuddet gælder desuden i forbindelse med udendørs teaterforestillinger, koncerter mv.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 25 til 50 personer for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 22. marts 2021.

 • Omklædningsrum og klublokaler er stadig lukket ned - bad og omklædning foregår derfor i hjemmet.
 • Der må låses op til boldrum eller lignende, hvor bolde og øvrige træningsrekvisitter er opbevaret, samt 1 toilet, på betingelse af at foreningen selv står for rengøring. 
 • Det forventes, at udendørs idræts- og foreningsaktiviteter kan foregå i flere grupper på samme bane, så længe hver gruppe er effektivt adskildt, før, under og efter aktiviteten, samt at der udelukkende vil være adgang til indendørslokaler som toilletter og redskabsrum.
 • Det er endnu ikke afklaret, om musik- og kulturskoler, som normalt kategorisere som "foreningsaktiviteter" i sektorpartnerskaberne kan lave udendørs aktiviteter. Det forventes ikke, at andre kommunale institutioner kan falde ind under denne kategori.
 • Såfremt idræts- og foreningsaktiviteter, der normalt foregår indendørs, ønsker at lave udendørs aktiviteter, er dette en mulighed, hvis de overholder de gældende restriktioner, og hvis lokale forhold tillader dette.

Genåbning fra 21. april 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 10 personer indendørs og til 50 personer udendørs.
 • Der åbnes for museer inkl. videnspædagogiske aktivitetscentre og kunsthaller samt biblioteker med krav om anvendelse af coronapas.
 • Foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år åbner uden coronapas med forsamlingsloft på 25 personer. Genåbningen omfatter ikke sangaktiviteter. 
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år uden coronapas. Dette omfatter alle idrætsgrene med et forsamlingsloft på 25 personer. Forsamlingsloftet på 25 personer for idræt for børn og unge omfatter også idrætsaktiviteter, hvor personer over 18 år deltager, hvis disses tilstedeværelse er nødvendig for en forsvarlig afholdelse af aktiviteterne. 
 • Der åbnes for indendørs idræt i organiseret regi for voksne over 70 år med coronapas og forsamlingsloft på 10 personer. 
 • Fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division, finalen i Sydbank Pokal og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (herrer og kvinder) genåbner med klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og udgang mv. og med krav om coronapas samt registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af smitteopsporingen. 

Se mere i aftalen om udmøntningen af genåbningen pr. 21. april 2021

Retningslinjer for kulturinstitutioner, hvor publikum bevæger sig rundt

Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

Q&A - Landsdækkende - april 2021

 

Genåbning fra 6. maj 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 25 personer indendørs og til 75 personer udendørs.
 • Spillesteder, teatre og biografer og lignende lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning moden scene, et biograflærred, en oplægsholder eller lignende. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørsarrangementer. Modellen gælder i øvrigt ligeledes for udendørs lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter.
 • Der åbnes for indendørs idræt for voksne over 18 år med coronapas og forsamlingsloft der følger det indendørs forsamlingsforbud. Dog åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år.
 • Der åbnes for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år. Forsamlingsloftet for idræt for personer over 70 år hæves ligeledes fra 10 personer til 25 personer, det følger det indendørs forsamlingsforbud. Kravet om coronapas vil gælde, uanset hvor mange der deltager i arrangementet.

Aftale om udmøntning af genåbning pr. 6. maj 2021

 

Genåbning fra 21. maj 2021

 • Forsamlingsforbuddet hæves til 50 personer indendørs og til 100 personer udendørs.
 • Der åbnes for resterende idræts- fritids- og foreningsaktiviteter. Der vil være krav om anvendelse af coronapas.
 • Der åbnes for indendørsfaciliteter i forlystelsesparker, zoo, legelande mv. med krav om anvendelse af coronapas.
 • Aftenskoler genåbnes.

Tillæg til kriterierne for Foreningernes initiativ- og udviklingspulje - 15. april - 31. juli 2021

Tillæg til kriterierne for Foreningernes initiativ- og udvilingspulje gældende for perioden 15. april - 31. juli 2021. Se de generelle kriterier for puljen på siden for puljer.

Formål
Formålet med tillægget til puljen er at understøtte nye aktiviteter, der kickstarter foreningernes aktiviteter under genåbningen og normaliseringen af foreningslivet i Varde Kommune. Puljen understøtter opstart af nye aktiviteter i forneninger, som ikke hidtil har været en del af foreningernes udbud af aktiviteter. Foreningerne kan søge tilskud til aktiviteter, der tænker utraditionelt i et forsøg på at få deres medlemmer tilbage til foreningslivet eller til rekruttering af nye medlemmer.
Kriterierne er gældende i april, maj, juni og juli måned 2021.

Hvem kan søge
Godkendte folkeoplysende foreninger eller selvorganiserede grupper med aktiviteter som har et folkeoplysende formål.

Puljen giver tilskud til
Puljens midler kan bruges til at dække de omkostninger, der vil være i forbindelse med aktivitetens opstart, afvikling og implementering. I puljen kan der ansøges om økonomi til f.eks.:
- Køb af særlige rekvisitter
- PR
- Annoncering
- Aflønning af trænere
Der ydes ikke tilskud til hovedsagelig forplejning.

Økonomi
Det er muligt at søge op til 5.000 kr. pr. projekt, hvor der er krav om medfinansiering. 
Der ydes maksimalt 100 kr. i timen til trænerlønninger. Ønsker foreningen at yde større tilskud til trænere er dette foreningens eget ansvar.
Tilskuddet er betinget af, at foreningen ved projektets afslutning indsender bilag, som dokumenterer, at beløbet er anvendt jævnfør bevillingen. Senest 3 måneder efter, at projektet er gennemført, udfyldes og afleveres evalueringsskemaet. Såfremt de ønskede aktiviteter ikke genmføres, skal tilskuddet tilbagebetales. 

Ansøgningsprocedure
Ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til Julie Maigaard Jakobsen julj@varde.dk 
Det er samme ansøgningsskema som den eksisterende pulje - Foreningernes initiativ- og udviklingspulje. Se den på siden for puljer.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger indsendes løbende, men senest 31. juli 2021. Der uddekes efter først-til-mølle-princip.

COVID-19s påvirkninger af foreningsområdet

Kultur og Fritid gennemførte i oktober 2020 en spørgeskemaundersøgelse for at få indblik i, hvordan COVID-19 påvirkede foreningslivet generelt. 46% af alle godkendte foreninger i Varde Kommune besvarede spørgeskemaet og undersøgelsen tegner derfor et godt billede af situationen på undersøgelsestidspunktet.

Undersøgelsen spørger ind til ni forskellige temaer:

- Aktiviteter
- Deltagere 
- Frivillighed
- Økonomi
- Kommunikation
- Udfordringer
- Potentialer
- Fremtiden
- Håndtering af nedlukningen

På baggrund af undersøgelsen er der udarbejdet et notat, som kan læses her

DIF og DGIs coronahjælpepulje

DIF og DGI's corona-hjælpepulje lukkede den 26. marts for ansøgninger for tab i første kvartal 2021 som følge af coronarestriktioner.
Der vil blive meldt ud, hvis DIF og DGI's corona-hjælpepulje bliver tilført yderligere midler til dækning af tab, som indtræffer efter 31. marts 2021.

Opdatering 07.04.21

Corona-hjælpepuljen yder ikke tilskud til projekter eller indkøb i foreninger. Her henvises til DIF og DGI's foreningspulje.

Alle ansøgninger indsendt inden 26. marts forventes besvaret i løbet af maj måned.

Hvem kan søge puljen:

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen.

Hvad er ansøningsfristen:

 

Hvor søger man:

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-hjælpepuljen, kan søge om at få dækket tabet i 2021.

Læs mere på DGI's hjemmeside

DIF og DGI’s foreningspulje

Puljen er åben

Hvem er puljen for:

Idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr.

Hvad dækker puljen:

Puljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling.

Sådan søger I:

I skal ansøge via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR). Det er her, hvor foreningerne hvert år registrerer deres medlemstal. Foreningerne skal benytte deres unikke CFR-numre, som de også bruger, når de registrerer medlemstal, for at ansøge om midler fra puljen.

Desuden skal foreningen have et CVR-nummer og en NemKonto, for at få udbetalt midler. Læs mere om det her.

Find flere information på www.dgi.dk

DUF COVID-19 nødpulje

Puljen er lukket

DUFs COVID-19 nødpulje støtter lokale børne- og ungdomsforeninger og sammenslutninger, der er trængt økonomisk af Corona-pandemien.

Puljen åbner for 5. ansøgningsrunde mandag d. 3. maj 2021 med ansøgningsfrist tirsdag den 1. juni.

Læs mere her

Opdateret 17.05.2021

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter

Puljen er åben

Aktivitetspuljen til kulturaktiviteter er lukket.

Hvem kan søge:

Puljen kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter, fx teatre, spillesteder, koncerthuse, orkestre, museer, cirkus, en stand-up-venue, revyer, biografer, folkeoplysende foreninger og multiarenaer. puljen understøtter desuden publikumsrettede kulturaktiviteter målrettet børn og unge, som finder sted for i eksempel daginstitutioner eller folkeskoler.

Man skal have en minimumsomsætning på 1. mio. kr. om året. 

Hvad kan man søge om:

 • Puljen yder tilskud til publikumsrettede kulturaktiviteter med mere end 25 publikummer

 • Puljen yder tilskud på op til 65 pct. af kulturaktivitetens omkostninger

 • Der kan maks. søges om 1,5 mio. kr. pr aktivitet

 • Hver ansøger kan højst modtage 6. mio. kr. i tilskud fra puljen fra den 1. marts til den 30. april 2021

Hvad er fristen for at søge: 10. maj 2021

Læs mere på Slots- og kulturstyrelsens hjemmeside.

Kulturministeriets hjælpepakker til kulturlivet

Klik her for at få en oversigt over støttemuligheder

Opdatering 07.04.21
Pulje til kompensation for aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet for tabt deltagerbetaling i perioden fra december 2020 til den 5. april 2021.
Ansøgningsfrist den 1. juni 2021.
Læs mere her

Opdatering 19.02.21
Kompensationsordning for større kultur- og idrætsarrangementer genåbner og er blevet forlænget.
Formålet er at yde kompensation for tab ved aflysning, udskydelse eller væsentlige ændringer af kultur- og idrætsarrangementer på Kulturministeriers område.
For perioden fra den 1. september til den 31. december 2020 er der ansøgningsfrist den 30. april 2021.
Læs mere og søg ordningen her

Opdatering 17.12.20

Forlængelse af kompensationsordninger og puljer samt oprettelse af ny museumspulje

Regeringen og aftalepartierne har den 17. december indgået en ny som indebærer at en række kompensationsordninger og puljer forlænges til og med den 28. februar 2021.

Der tilføres samtidig nye midler til eksisterende puljer og oprettes en ny museumspulje:

 • Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr.
 • Biografpuljen forhøjes med 5 mio. kr.
 • Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr.
 • Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Oversigt over andre støttemuligheder til foreninger

For at hjælpe foreningerne har Varde Kommune nedenfor omtalt en række organisationer, som løbende holder sig opdateret om støttemuligheder og har udarbejdet lister over en række støtteordninger.

Nogle ordninger er relateret til Corona, mens andre er mere generelle ordninger. Vær opmærksom på at nogle af ordningerne kan henvende sig til bestemte typer foreninger.

Varde Kommune tager forbehold for fejl og mangler.

Danmarks Idrætsforbund (DIF)

DIF har udarbejdet en god oversigt over støttemuligheder ifm. Coronakrisen.

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI)

DGI har en oversigt over muligheder fra virksomheder og fonde.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Oversigt over tilskud fra DUF.

Center for frivilligt socialt arbejde (CFSA)

Find en oversigt over støttemuligheder samt gode råd til foreningens økonomi ifm. Coronakrisen.

Aftenskoleområdet

Paraplyorganisationerne: 

DOF:   Info om Corona | DOF (danskoplysning.dk)

Fora:   Oplysningsforbund (fora.dk)

Samt FOF, LOF og AOF’s egne hovedorganisationer.

Nordea-fonden - Her bor vi

Her bor vi

Det er tid til at genstarte foreningsliv og fællesskaber i hele Danmark.

Derfor genåbner Nordea-fondens Her bor vi-pulje med 50 mio. kr. til at drømme stort i alle småbyer. Puljen skal anspore lokale ildsjæle og foreninger til at sætte aktiviteter i gang, som kan styrke det lokale fællesskab og skabe flere gode liv i netop deres by.

Måske et kulturhus, en legeplads, en fælleshave – eller noget helt fjerde. 
Nordea-fonden forventer at støtte mere end 100 projekter i hele landet i 2021


Vil I høre mere om puljen med mulighed for at stille spørgsmål, så lyt med, når Nordea-fonden går live på Facebook torsdag 20. maj kl. 16-17

Ansøgningsfrist: Puljen kan søges indtil 23. september 2021. Alle ansøgere får svar medio december 2021.
Find al information om puljen på www.nordeafonden.dk/herborvi