Tilladelse til krydsning af Holme Å og Sdr. Starup Bæk med spildevandsledning

Offentliggjort: 8. April 2021 - 16:00
Klagefrist: 6. Maj 2021 - 16:00

Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Holme Å og Sdr. Starup Bæk med styret underboring.

Der kan klages over afgørelsen til og med d. 6. maj 2021.

 

Opdateret

07. Maj 2021