Tilladelse til grundvandssænkning og vandindvinding

Offentliggjort: 8. April 2021 - 8:37
Klagefrist: 6. Maj 2021 - 23:59

Varde Kommune har meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af en midlertidig oplagsplads for jord på matrikel 3a Nr. Nebel By, Nr. Nebel, beliggende Kollevej 25, 6830 Nørre Nebel.

Eventuel klage stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet via nævnets klageportal.

Hele tilladelsen

Opdateret

07. Maj 2021