Tilladelse - Hegnsgårdvej 18, 6818 Årre

Offentliggjort: 8. April 2021 - 12:00
Klagefrist: 6. Maj 2021 - 23:59

ML § 19 - Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til etablering af jordvarmeanlæg på matr.nr. 15bc Årre By, Årre.

Læs afgørelsen
Situationsplan

Opdateret

07. Maj 2021