Tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Holme Å med elkabel

Offentliggjort: 7. April 2021 - 9:08
Klagefrist: 5. Maj 2021 - 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til krydsning af Holme Å ved Oved bro med elkabel. Krydsningen foregår ved underboring.

Tilladelse

Opdateret

06. Maj 2021