Plejeplan for det fredede område Alslev Hede

Offentliggjort: 23. August 2016 - 13:02
Klagefrist: 20. September 2016 - 15:30

Varde Kommune har fået tilsagn til at udføre plejeforanstaltninger på Alslev Hede med det formål at bevare heden som lysåben, dværgbuskdomineret hede. Se yderligere oplysninger i vedlagte plejeplan. Det fredede område omfatter dele af matr. nr. 8a, 4f og 7f, alle Vibæk By, Alslev, men derudover indgår en del af matr.nr. 2t, Vibæk By, Alslev, i plejen. Klagevejledning fremgår af vedlagte brev til lodsejere og bruger.

 

Afgørelse - Alslev Hede

Plejeplan - Alslev Hede
Underskrevet plejeplan - Alslev Hede
Underskrevet plejeplan - Alslev Hede
Samtykkeerklæring - Alslev Hede

 

Opdateret

23. Oktober 2019