Nedrivning af bygning nr. 11 til Frydendalsvej 2A / 5, Varde (enfamilieshus)

Nedrivning i høring

Varde Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af bygning 11

Enfamilieshus med adressen Frydendalsvej 2A / 5, 6800 Varde (matr.nr. 5a,

Hostrup By, Øse).

 

Ansøger ønsker tilladelse til nedrivning af ejendom.

 

Bygning 11 på Frydendalsvej 2A/5 er optaget i Kommuneplan 2017 med en bevaringsværdi på 4.

 

Jf. Kommuneplanen må en bygning der er registreret med en bevaringsværdi på 1-4, kun nedrives med tilladelse fra byrådet.

 

Jf. Bygningsfredningsloven §18. må en bevaringsværdig bygning, jf. §17, ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentlig bekendtgjort og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 ved nedlægge forbud mod nedrivningen.

 

Se SAVE-vurdering her

 

Høringssvar indsendes pr. mail eller brev til Varde Kommune og skal være kommunen i hænde senest den 6. august 2021.

 

Forsendelsen / mail mærkes tydeligt:

Høringssvar vedr. ansøgning om nedrivning af bygning 11, Frydendalsvej 2A/5,

6800 Varde.

 

Mail: planogby@varde.dk

 

Adresse:

Varde Kommune

Plan og Vækst

Bytoften 2

6800 Varde

Opdateret
07. August 2021