Matr.nr. 1z Kvong By, Kvong

Offentliggjort: 24. August 2016 - 8:00
Klagefrist: 21. September 2016 - 15:30

NBL § 18 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven, fortidsmindebeskyttelseslinjen til etablering af en forplads på ca. 500 m2 til plansiloanlæg samt efterfølgende dispensation til plansiloanlæg på ca. 2.500 m2 på Ringkøbingvej 361, 6800 Varde.

Afgørelse - Ringkøbingvej 361
Kortbilag - Ringkøbingvej 361

 

Opdateret

23. Oktober 2019