Landzonetilladelse og dispensation til opsætning af skiltepylon

Offentliggjort: 13. April 2021 - 12:24
Klagefrist: 10. Maj 2021 - 23:59

Adresse: Debelvej 18, 6855 Outrup

Matr.nr. 7c Outrup By, Outrup

Se tilladelse

Opdateret

13. April 2021