Landzonetilladelse - Lydumgårdvej 10, Lydum, 6830 Nørre Nebel

Offentliggjort: 18. November 2016 - 8:35
Klagefrist: 19. December 2016 - 23:59

PL § 35, stk 1 – Landzonetilladelse til  lovliggørelse af indretning af beboelse i tagetagen samt uudnyttet tagetage.

Klagefrist: Senest den 19. december 2016

Se hele landzonetilladelsen her

Kortbilag

Opdateret

23. Oktober 2019