Landzonetilladelse - Frøstrupvej 170, 6830 Nørre Nebel

Offentliggjort: 15. September 2016 - 16:21
Klagefrist: 14. Oktober 2016 - 23:59

PL § 35 stk. 1 - Tilladelse efter planloven til at etablere et jorddige

Se tilladelsen og kortbilag her

Opdateret

23. Oktober 2019