Hvidbjerg Strandpark - Tilladelse til etablering af 8 boringer

Offentliggjort: 9. August 2016 - 15:03
Klagefrist: 6. September 2016 - 23:59

Varde Kommune har givet tilladelse til etablering af 8 korte boringer til grundvandssænkning ved Hvidbjerg Strandpark

Se hele tilladelsen og klagevejledning her

Opdateret

23. Oktober 2019