Høring - Genopretning af Holme Å fra Hostrup til udløbet i Varde Å

Varde Kommune ønsker at genoprette Holme Å på strækningen fra Hostrup til udløbet i Varde Å.

Varde Kommune ønsker med dette projekt at genoprette Holme Å på de nederste 12 km, ved at lukke Holme Kanal og udvide Holme Å til at kunne håndtere den oprindelige vandmængde. Herved skabes passage til næsten 40 km ureguleret Holme Å.

Jf. vandløbsloven er projektet i 8 ugers høring fra 31. marts 2020 til og med 26. maj 2020.

Bemærkninger, indsigelser eller ændringsforslag til projektet skal skriftligt fremsendes til Varde kommune senest den 26. maj 2020.

Efter høringsperioden vil der blive truffet afgørelse i henhold til vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.

Bemærkninger til projektet kan rettes til Jan Pedersen på japb@varde.dk

Projektbeskrivelse incl. bilag kan læses her.

Opdateret
27. Maj 2020