Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene

Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene i Varde Kommune

En arbejdsgruppe, nedsat af Det fælles udviklingsråd (FUR) og Udvalget for Økonomi og Erhverv (UØE), har siden forårsmødet den 18. april 2018 mellem Byrådet og udviklingsrådene arbejdet med en ny model for udviklingsrådene i Varde Kommune.

Arbejdsgruppens forslag blev præsenteret på efterårsmødet mellem udviklingsråd og Byråd den 1. november 2018, hvor der fremkom en række kommentarer til udviklingsrådsmodellen, bl.a. til forståelsen af udviklingsrådsmodellens årshjul. Det har afstedkommet en mindre præcisering af oplæggets afsnit 4.1., hvor der redegøres mere uddybende for det nye i modellen og sammenhænge mellem møderne.

Forslaget sendes nu i offentlig høring.

I høring er den fremtidige model for udviklingsrådene i dens helhed, med særlig fokus på ikrafttrædelsestidspunktet.

Ikrafttrædelsestidspunktet kan være:

  • 1. januar 2019
  • 1. juli 2019
  • 1. januar 2020
     

OFFENTLIG HØRING – VIGTIGE DATOER

Der kan fremsendes høringssvar til Fremtidig model for udviklingsrådene. For at indgå i sagen skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående høringsfrist:

  • Tirsdag den 8. januar 2019

Den videre proces:

  • Opsamling i Udvalget for Økonomi og Erhverv den 30. januar 2019
  • Godkendelse i Byrådet den 5. februar 2019.
     

HØRINGSSVAR

Høringssvar kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til: Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2. 6800 Varde. Mærk høringssvaret med ”Forslag til fremtidig model for udviklingsrådene”.

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling og vil blive offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.
 

HØRINGSMATERIALE

Høringsmaterialet indeholder følgende elementer:

Opdateret
19. September 2019