Forhøring for lokalplan for solcelleanlæg nord for Mejls

Varde Kommune inviterer til borgermøde og til at indsende bemærkninger til planudkastene om solcelleanlægget.

Varde Kommune ændrer dato for borgermødet til den 16. januar og høringsfrist for indsendelse af bemærkninger til den 26. januar. 

Varde Kommune har igangsat processen med at udvikle plangrundlaget for et solcelleanlæg nord for Mejls, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til udkastene. 

PLANFORSLAGENE

Formålet med planforslagene er at give mulighed for etablering af et solcelleanlæg på ca. 65 hektar i et område nord for Mejls. 


FORHØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte udkast.  
Der kan indgives høringssvar til udkastene. For at indgå i sagen, skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for offentliggørelse: 6. januar 2020
  • Høringsfrist: 26. januar 2020

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og de bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planudkastene

Torsdag den 16. januar 2020 klokken 18.00 – 20.00

På Rådhuset, Bytoften 2, 6800 Varde

På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet.

HØRINGSSVAR

Indsigelser eller ændringsforslag kan sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”forhøring for lokalplanudkast for solcelleanlæg Mejls”. 

 

 

Opdateret
06. Januar 2020