Forhøring - Lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden i Nørre Nebel

Forhøring - Borgerinddragelse

Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene for den forhenværende rådhusgrund i Nørre Nebel, og inviterer hermed offentligheden til at indsende kommentarer til udkastet. Revisionen omhandler:

  • Ny lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden
  • Aflysning af ældre lokalplan - med lokalplanen ophæves lokalplan 17

Udkastet til lokalplan er fortsat under bearbejdning, og er endnu ikke politisk behandlet. Offentligheden vil udover ved denne forhøring også få lejlighed for at indsende høringssvar angående planen, når denne sendes i offentlig høring, som politisk vedtaget forslag.
 

PLANEN

Udkast til Lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden

Formålet med lokalplanen er at udlægge den forhenværende rådhusgrund til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, samt detailhandel.

FORHØRING - VIGTIGE DATOER

Med henblik på borgerinddragelse offentliggøres hermed ovennævnte udkast.  
Der kan indgives høringssvar til udkastet. For at indgå i sagen, skal Varde Kommune have modtaget høringssvaret inden nedenstående frist.

  • Dato for offentliggørelse: 19. maj 2020.
  • Høringsfrist: torsdag 04. juni 2020

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.
 

BORGERMØDE

Der afholdes borgermøde om planudkastet

Onsdag den 27. maj 2020 klokken 17.00 – 19.00

Mødet afholdes digitalt og kan tilgås via linket herunder. Yderligere info findes under linket:

Deltag i Microsoft Teams-møde

Du deltager ved at trykke på ”Deltag i Microsoft Teams-møde”, som angivet med gult ovenfor. Vi anbefaler, at du åbner ”Microsoft Teams” i god tid inden mødet.

1. Hvis du deltager i videomødet fra en PC eller en MacBook, kan du vælge at downloade app’en eller at deltage fra web. Hvis du deltager uden at downloade app’en, kan du følge den vedlagte vejledning.

2. Hvis du deltager i videomødet fra en iPad eller en mobiltelefon, skal app’en downloades. Det er erfaringen, at der kan forekomme udfordringer i forbindelse med anvendelse af mobiltelefoner til borgermøder i teams.

3. Guide til deltagelse i teams møde uden teams
 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL LOKALPLAN 15.01.L01

Kommentarer eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Lokalplan 15.01.L01 - Rådhusgrunden”.

Opdateret
05. Juni 2020