Endelig vedtagelse af Områdeplan for Agerbæk

Offentliggjort: 22. Februar 2021 - 13:03
Klagefrist: 22. Marts 2021 - 23:59

Varde Byråd har den 30.09.2020 vedtaget Områdeplan for Agerbæk endeligt.

Se Områdeplan for Agerbæk

Se resumé af indkomne bemærkninger samt vurdering af disse

Der er i forbindelse med politisk behandling ikke taget stilling fremtidig vejføring.

Opdateret

23. Marts 2021