Dispensation til at opføre 2 karnapper, Strandvejen 1A, Oksbøl

Offentliggjort: 16. August 2016 - 14:08
Klagefrist: 14. September 2016 - 23:59

Matr.nr. 10bk Oksbøl By, Ål

NBL § 18 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af 2 karnapper inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen ved Strandvejen 1A, Oksbøl.

Afgørelse - Strandvejen 1A, Oksbøl

Kortbilag - strandvejen 1A, Oksbøl

Opdateret

23. Oktober 2019