Dispensation - Retablering og forbedring af Vikingestien ved Horne

Offentliggjort: 16. April 2021 - 8:00
Klagefrist: 14. Maj 2021 - 23:59

NBL § 3 og §16 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af stiforløb, klaplåger, broer, gangbroer, platform samt opstilling af runesten og bænke og bord-/bænkesæt i forbindelse med retablering og forbedring af Vikingestien syd for Horne.

Læs afgørelsen
Kortbilag 

Opdateret

15. April 2021