Dispensation - Industrivej 10, 6840 Oksbøl

Offentliggjort: 9. April 2021 - 8:00
Klagefrist: 7. Maj 2021 - 23:59

NBL § 17 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af en tilbygning til lagerbygning/garage på matr.nr. 1cø Hesselmed Hgd., Ål.

Læs afgørelsen
Kortbilag 

Opdateret

08. Maj 2021