Dispensation - Frisvadvej 74, 6800 Varde

Offentliggjort: 8. April 2021 - 8:00
Klagefrist: 6. Maj 2021 - 23:59

NBL § 18 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opførelse af et udhus og et overdækket areal på matr.nr. 137ci Varde Markjorder.

Se afgørelsen
Kortbilag 

Opdateret

07. Maj 2021