Dispensation - Fåborgvej 6, 6818 Årre

Offentliggjort: 8. April 2021 - 8:00
Klagefrist: 6. Maj 2021 - 23:59

NBL § 18 - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af samlebrønd samt ca. 12 m jordvarmeslanger på matr.nr. 4f Fåborg By, Fåborg. 

Læs hele afgørelsen
Kortbilag

Opdateret

07. Maj 2021