Borgermøde vedrørende lokalplan 15.10.L02 og kommuneplantillæg 24 - Blåbjerg Biogas

Mødedato: 8. Maj 2019 - 19:00
Address: Form og Fritid, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel

I forbindelse med den offentlige høring afholdes der borgermøde

 

d. 8. maj 2019 kl. 19:00 i Form og Fritid, Klintingvej 21, 6830 Nørre Nebel. 

 

På borgermødet vil projektet blive gennemgået og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet.

Læs mere om forslaget her.

Opdateret

28. Marts 2019